Landsbygdsnätverket
På bilden syns tomatplantor i en akvaponiodling.

Odling av fisk och tomater i en kretsloppsodling, även kallad akvaponisk odling, är ett av de projekt som fått stöd från ett FLAG. Foto: Peckas Naturodlingar AB.

Svenska fiske- och vattenbruksprojekt lyfts fram som goda exempel

Fem svenska projekt lyfts fram som goda exempel i FARNET:s europeiska projektdatabas.

  • Bättre lekplatser för gäddor i Stockholms skärgård.
  • Hamnutveckling i Vättern.
  • Samförvaltning av fisk i Vättern.
  • Tomater och fisk i akvaponiodlingar på Höga Kusten.
  • FiskOnLine i Blekinge.

FARNET är det europeiska nätverkskontoret för leadergrupper, FLAG, som arbetar med finansiering från Europiska havs- och fiskeriprogrammet.

På sin webbsida har FARNET en databas med goda exempel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på projekt, som genomförts med stöd från ett FLAG.

Restaurering av våtmarker och lekplatser för gädda i Stockholms skärgård

Som ett sätt att öka förekomsten av gädda i Stockholms skärgård har Leader Stockholmsbygd gett stöd för att restaurera strandnära våtmarker. Dessa fungerar som lekplatser, så kallade gäddfabriker, för fisken.

Verksamhetsledare Sussanne Ortmanns säger: ”Att restaurera och etablera lekplatser för gädda är ett effektivt sätt att stärka fiskbestånden och på samma gång nå andra mål som utveckling av kunskap och kompetens, stärka samarbete och öka turismen.”

Läs mer om projektet i Stockholms skärgård. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hamnutveckling genom lokalt samarbete

Leader Vättern har finansierat ett projekt för att utveckla hamnen vid Hästholmen i Ödeshögs kommun.

Verksamhetsledaren Adam Johansson säger ”Väl planerade investeringar i en liten kommun tillsammans med extern finansiering och gott lokalt samarbete innebär att Hästholmen idag har en väl utvecklad och fungerande hamn för fritidsfiske och annan båttrafik för fritidsändamål”

Läs mer om hamnutveckling i Vättern. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samförvaltning av fisk i Vättern

Initiativet till samförvaltning av fiskeresursen i Vättern drivs av ”Samförvaltning Fiske” med stöd från Leader Vättern. Det är ett direktutskott under Vätternvårdsförbundets styrelse. Där finns både nyttjare, myndigheter och forskare representerade. Syftet med samförvaltningen är att organisera samarbetet kring frågor som rör fisk och fiske i Vättern och fungera som en plattform för dialog och samverkan.

Läs mer om samförvaltning av fisk i Vättern. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akvaponi som producerar tomater och fisk

Leader Höga Kusten har stött projektet att utveckla Pekkas naturodling som resulterat i en kommersiell akvaponi med produktion av både tomater och fisk.

Läs mer om akvaponi - tomater och fisk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FiskOnline – Vägen till eko-certifiering


Projektet FiskOnline började redan under programperioden 2007-2013 med stöd från Leader Blekinge, som i nästa programperiod blev SydostLeader. FiskOnline hjälper yrkesfiskare i processen att bli KRAV-certifierade och även att sälja sin fångst direkt, online.

Läs mer om FiskOnLine. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades