Landsbygdsnätverket

Ny webbsida ska ge ökad fiskvälfärd och bättre ekonomi

Det har länge funnits ett behov av en plattform med samlad information om smittskydd och sjukdomshantering inom fiskodling. Genom att lansera Fiskhälsowebben vill Matfiskodlarna avhjälpa bristen.

Hur genomför man säkrast en transport? Kan man ta emot besökare? Hur känner man igen Furunkulos? Hur fungerar vaccinering av en fiskbesättning?

Det här är bara ett axplock av alla de frågor som besvaras på Fiskhälsowebben. Det är Matfiskodlarna som genom ett projekt under 2017 och 2018 har sammanställt informationen som riktar sig till alla fiskodlare, oavsett vilken teknik eller vilka fiskar som används.

– Vi började med en förstudie och det vi fann var att informationen finns tillgänglig, men att den dels kan vara ganska specifik och fokuserad på ett område, dels var ganska svår att hitta. När det dessutom fanns en uttalad önskan från odlarna om en samlad information med handfasta tips så bestämde vi oss för att sjösätta projektet, berättar Linda Falk Wigdén, projektledare på Matfiskodlarna.

Övergripande information

På hemsidan finns information om hur man bäst skyddar sin odling från smitta, hur olika sjukdomar tar sig uttryck och hur de eventuellt kan behandlas. Informationen är lättillgänglig och ganska övergripande, men där finns också länkar för den som söker mer detaljerade uppgifter.

Linda Falk Wigdén, projektledare och Daniel Wikberg, VD Matfiskodlarna.

Syftet med webbsidan är flera.

– Dels är det en djurvälfärdsfråga att förebygga och behandla sjukdomar. Sedan är det också så att sjukdomar kan leda till otroligt stora ekonomiska problem på kort tid. Så förhoppningen är att informationen kan leda till en mer hållbar ekonomi bland våra fiskodlingar, säger Linda Falk Wigdén.

Del av större satsning

Fiskhälsowebben är en del av en större satsning från Matfiskodlarna som även innefattar nya branschriktlinjer samt ett frivilligt kontrollprogram som organisationen kommer arbete med under 2019. Därefter är tanken att alla delarna ska markandsföras.

I sammanhanget ska nämnas att svenska fiskodlingar har varit relativt förskonade från sjukdomar jämfört med odlingar i många andra europeiska länder. För branschen som helhet är det av största vikt att det goda hälsoläget består. Men det saknas inte utmaningar, menar Linda Falk Wigdén.

– Ur ett smittskyddsperspektiv är fiskodling utmanande eftersom smittor lätt sprids vidare i vatten. Sedan är det en stor utmaning att fisk faktiskt är så olika oss människor. Det krävs väldigt specifik kunskap för att förstå alla risker, hur smitta sprids i vatten och hur man kan arbeta förebyggande på ett effektivt sätt.

Text: Jakob Hydén
Foto: Matfiskodlarna

Publicerades