Landsbygdsnätverket
Biogas

Idag får gården Ölmetorp i princip all el de behöver från biogasanläggningen. Dessutom används spillvärmen till att värma upp tre bostadshus.

Mindre konstgödsel efter satsning på biogas

Först ut i vår artikelserie, Landsbygderna levererar fossilfritt, är Ingrid och Sven Göransson på gården Ölmetorp i norra Östergötland. 2011 bestämde de sig för att satsa på biogas. Skälen var flera, minska elkostnaden, bli mer självförsörjande, slippa den tidskrävande vedhanteringen och minska användningen av konstgödsel.

Idag får gården Ölmetorp i princip all el de behöver från biogasanläggningen. Dessutom används spillvärmen till att värma upp tre bostadshus.

Eftersom kvävehalten är högre i den rötade gödseln har man kunnat skära ned på användningen av konstgödsel. En positiv men oväntad bieffekt är dessutom att gödseln luktar mindre – till glädje för grannarna.

Biogas

Vad gick bra?

– Det blev som vi hoppades. Anläggningen har fungerat bra och hanteringen är smidig, den dagliga tillsynen är bara fem till tio minuter. Dessutom blir gödseln mer flytande och kan pumpas enklare vilket ger en tidsvinst.

Vilka är utmaningarna framöver?

– Vi producerar i princip den el vi behöver, men måste sälja runt 70 000 kWh och köpa tillbaka lika mycket eftersom vi inte kan lagra elen. Det är något vi är intresserade av i framtiden.

FAKTA

Verksamhet: 160 mjölkkor, spannmåls- och vallodling, fåruppfödning samt skogsbruk.
Areal: 340 hektar jordbruksmark, 250 hektar skog.
Antal anställda: 3,25 anställda
Energiproduktion: Biogas
Produktion: 250 000 kWh per år.
Användning: Cirka 250 000 kWh/år
Investeringskostnad: Biogasanläggningen jostade 4,5 miljoner kronor. Gården fick ett investeringsstöd på 1,3 miljoner kronor.
Kontakt: Ingrid Göransson, sven_olmetorp@hotmail.com, 0767-885225

Biogas

Eftersom kvävehalten är högre i den rötade gödseln har man kunnat skära ned på användningen av konstgödsel. En positiv men oväntad bieffekt är dessutom att gödseln luktar mindre – till glädje för grannarna.

Publicerades