Landsbygdsnätverket
Fossilfrikampanj maj 2019

Kvinnligt kooperativ satsade på vind

Qvinnovindar grundades 2007 och är en förening som äger andelar i tre olika vindkraftverk. 

Det finns flera syften med föreningen – dels såg grundarna en god affärsmöjlighet, dels ville man bidra till att stötta en klimatsmart energiproduktion. Samtidigt såg man också ett värde i att göra fler kvinnor till energiproducenter och föregå med gott exempel. Den ursprungliga gruppen bestående av tio kvinnor har idag utökats och består av sammanlagt runt 80 kvinnor i tre separata föreningar.

Vad gick bra?

– Våra föreningar har fått väldigt mycket uppmärksamhet, även internationellt, och jag tror att vi har varit en dörröppnare och inspiration för andra kvinnor runt om i världen. De första åren gick väldigt bra rent ekonomiskt.

Vad gick mindre bra?

– Man märkte att bankvärlden inte var van vid att kvinnor ville låna till investeringar. Ekonomiskt har det varit några tuffa år på grund av de låga elpriserna samtidigt som luften gick ur elcertifikatsmarknaden.

Jag tror att fler skulle satsa som vi om...

– …om man kände större politisk stabilitet och att man vet att att de här förutsättningarna gäller över lång tid.

Text: Jakob Hydén

FAKTA

Verksamhet: Andelsförening med gemensamt ägande i vindkraft
Antal anställda: Inga anställda
Energiproduktion: Vindkraft
Produktion: Föreningen äger andelar i tre olika verk som vart och ett producerar cirka 5,5 miljoner kWh/år
Investeringskostnad: Qvinnovindars andelar har kostat knappt 12 miljoner kronor.
Kontaktperson: Wanja Wallemyr, 0709-917450

Publicerades