Landsbygdsnätverket
Kedjeåsens fisk

Kedjeåsens fisk har två anläggningar med en total produktion på 80 ton. Det handlar främst om regnbågslax, öring och röding och en stor del sätts ut i någon av de 15 småsjöar som ingår i företagets fiskeområde.

Kedjeåsens put-and-take-koncept lockar 25 000 gäster till insjöfiske

Det startade som något av en pionjärverksamhet redan på 50-talet. Idag lockar Kedjesåsens fisk med sitt put-and-take-koncept årligen runt 25 000 turister till småsjöarna runt Karlskoga.

Christian Höllgårds pappa var med och startade verksamheten för 60 år sedan. Mycket vatten har runnit under Svartälvens broar sedan dess, men grundkonceptet lever alltjämt kvar.

Kedjeåsens fisk

- Vi satsade stenhårt och fick snabbt ett gott rykte

Företaget har två anläggningar med en total produktion på 80 ton. Det handlar främst om regnbågslax, öring och röding och en stor del sätts ut i någon av de 15 småsjöar som ingår i företagets fiskeområde. Företaget sköter även försäljningen av fiskekort i området.

– Tidigare var det Domänverket som marknadsförde och sålde fiskekorten och vi omsatte då runt två ton fisk per år. 1995 tog vi över själva och då steg omsättningen direkt. Vi satsade stenhårt och fick snabbt ett gott rykte. Nu odlar vi runt 50 ton fisk per år som sätts ut i området och vi lockar 25 000 gäster till sjöarna, det tror jag är vad naturen runt sjöarna klarar av, säger Christian Höllgård.

Kedjeåsens fisk

Fyra anställda

Företaget har fyra anställda och bidrar även till omsättningen på restauranger, bensinmackar, hotell och andra serviceinrättningar i området.

Men allt är inte frid och fröjd. Christian Höllgård efterlyser en större kunskap om konceptet put-and-take – inte minst från myndigheternas sida.

– Vi bedriver en form av landsbygdsturism som myndigheterna ofta saknar kunskap om och tyvärr inte värdesätter på rätt sätt. Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har tagit fram en vision och strategiska mål för svenskt fritidsfiske och fisketurism år 2020, men där nämns inte put-and-take överhuvudtaget, säger Christian Höllgård och nämner bland annat svårigheten att få tillstånd att sätta ut nya fiskarter i sjöarna.

Landbaserad odling

– Vi vill göra det för att öka attraktionskraften för våra besökare, men på grund av bevarandeintressen tillämpas regelverket allt striktare. Vissa arter som vi vill sätta ut kan i odlingen göras sterila och de aktuella sjöarna har dessutom vandringshinder, fisken kan alltså inte lämna sjön, men det hjälper inte. Myndigheterna är fortsatt mycket kritiska.

Kedjeåsens fisk

Fiskodlingarnas miljöpåverkan lyfts ofta fram som något negativt, men på Kedjeåsen odlas hälften av fisken i en landbaserad anläggning, med minimala utsläpp, påpekar Christian Höllgård.

– När det gäller miljöpåverkan så har den landbaserade odlingen stora fördelar. Här kan vi ta bort alla fekalier och på det sättet minska belastningen på miljön. Vi söker just nu tillstånd att öka produktionen på den landbaserade odlingen. Vi tror oss kunna mer än fördubbla produktionen, från 40 ton till 100 ton, utan att påverka miljön. Nya foderblandningar och ny teknik gör detta möjligt.

Text: Jakob Hydén
Foto: Kedjeåsens Fisk AB

Kedjeåsens fisk

Kedjeåsens fisk söker just nu tillstånd att öka produktionen på den landbaserade odlingen. De tror sig kunna mer än fördubbla produktionen, från 40 ton till 100 ton, utan att påverka miljön. Nya foderblandningar och ny teknik gör detta möjligt, menar man.

Det här är den tredje artikeln i en serie artiklar som ska lyfta goda exempel på satsningar inom fiske och vattenbruk. Samtliga artiklar finns på vår sida Fiske- och vattenbruksexempel.

Publicerades