Landsbygdsnätverket
Carl Rajala Pettersson tar emot Hugo Levin Priset med en samling vuxna och barn runt sig.

Hur kan fler unga lockas till föreningslivet? - Inspiration i valberedningstider

Tydliga förebilder och ett visionärt synsätt – det är två nycklar för att locka fler unga till föreningslivet. Det menar Carl Rajala Pettersson, som själv lockades till sitt första föreningsuppdrag redan som 15-åring. Drygt tio år senare är han en av drivkrafterna som har fått hemorten Fritslas föreningsliv att blomstra på nytt.

Carl Rajala Pettersson är uppvuxen i en utpräglad "föreningsfamilj".

– Mamma och pappa och mormor och morfar var alltid aktiva på ena eller andra sättet. Eftersom jag samtidigt hade ett stort idrottsintresse så var det ett ganska naturligt steg att själv engagera mig. Finns du i en miljö där andra är engagerade så blir det en självklarhet att du själv vill hjälpa till. Det är därför det är så viktigt med förebilder, säger han.

2004 startades Fritsla Hockeyklubb och några år därefter engagerade sig en då 15-årig Carl Rajala Pettersson i föreningen. Idag är han 27 år gammal och vice ordförande och ungdomsansvarig. Dessutom är han verksam i Fritsla IF, som har både fotbolls- och innebandysektioner.

Skapar framtidstro

Men det är i hockeyklubben som det största engagemanget finns. Där har han också varit högst delaktig i det stora ombyggnadsprojekt som klubben nu är i färd med att avsluta. Carl – som studerar till arkitekt – har bland annat tagit fram ritningar och tillsammans med ordförande Lucas Hedberg projekterat bygget av en ny rink, omklädningsrum och kiosk. Syftet är bland annat att tillgängliggöra hockey för fler och kostnaden kommer att landa på 4,5 miljoner kronor.

Engagemanget i klubben har bidragit till att skapa en ljusare framtidstro i hela samhället, menar Carl Rajala Pettersson. För några år sedan var känslan att det mesta var på nedgång, men viljan att vara med och förändra och förbättra har vänt trenden.

– Jag tror att det också födde en påtaglig känsla av att man måste göra något själv om det ska vända. Och jag hoppas att det vi har åstadkommit kan visa vad några få engagerade människor kan göra. Det behöver inte vara en hel armé, man kan ändå få till stora förbättringar, säger Carl Rajala Pettersson.

Inkluderande verktyg

Han hyllar föreningsformen som ett demokratiskt och inkluderande verktyg för att åstadkomma förändring, men är medveten om den problematik som många föreningar idag brottas med: svårigheten att locka till sig unga.

– Jag tror att det är viktigt att våga vara lite visionär. Om du ser möjligheterna i föreningslivet så blir det intressant, istället för att bara se det som ett uppdrag att hålla saker och ting flytande. Sedan är förstås förebilder jätteviktiga. Så fungerade det för mig själv och jag hoppas att mitt eget engagemang leder till att andra yngre också engagerar sig, att det blir ringar på vattnet.

Carls stora engagemang har inte gått obemärkt förbi. 2022 tilldelades han Hugo Levin Priset som årligen premierar unga framstående idrottsledare eller idrottsorganisatörer för utmärkt engagemang och stort ledarskap till svensk idrotts bästa. På bilden ser ni honom ta emot sitt pris – även det ett sätt att uppmuntra ungas engagemang!

Publicerades