Landsbygdsnätverket
Två bilder: Till vänster en porträttbild på en kvinna med kort hår, till höger entrén på en butik med en skylt som säger "Digital lanthandel - öppet dygnet runt".

Anna Lindgren van Dijken samt den obemannade butiken. Foto: Privat.

Förankringen i bygden nyckeln för Moskosels framtid

Efter många års nedgång vände trenden för Moskosel i Norrbotten. Den ekonomiska föreningen Moskosels framtid har – efter ett omfattande förankringsarbete i bygden – bland annat öppnat en digital butik, kafé, restaurang och träffpunkt och idag ökar befolkningen åter i byn.

Moskosel ligger drygt fyra mil norr om Arvidsjaur och har runt 180 invånare. Fram till 2018 pekade det mesta nedåt för samhället. Butiken hade bommat igen, skolan var nedlagd och folk flyttade från bygden. Men då kom också vändpunkten.

– Det var ett gäng eldsjälar som bestämde sig för att göra något. Man bildade en ekonomisk förening och anordnade en rad stormöten, gjorde enkäter och intervjuer och sammanställde allt i en bygdeplan, säger Anna Lindgren van Dijken som idag är anställd som kommunikatör i föreningen.

Lokalen flyttades

Invånarnas prioriteringar var tydliga: en lanthandel, ett kafé och någon form av samlingsplats. Föreningen sökte och beviljades medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, men också från Sparbanken Nord, Arvidsjaurs kommun, Sveaskog och från allmänheten. Därefter hittade man också en lämplig lokal i form av sågverkets gamla kontor som sensommaren 2020 flyttades tre kilometer genom byn.

– Det var en fantastisk händelse. Hela bygden var på fötter och hjälpte till. Det blev till en stor folkfest och så här i efterhand är det tydligt att detta blev vändpunkten för byn, säger Anna Lindgren van Dijken.

Efter en tids ideellt renoveringsarbete öppnade butiken strax före jul. Tidigare handlare i byn har haft svårt med lönsamheten. Numera är butiken digitaliserad och obemannad. En anställd på 75 procent sköter beställning och leveranser och kunderna loggar in med med bank-id och sköter på egen hand betalningen. I huset – som har döpts till Navet – finns idag också kafé och lunchrestaurang och en servicepunkt. Här finns också paketutlämning samt apoteks- och Systembolagsombud.

Inflyttningen ökar

Idag har de tidigare dystra prognoserna i Moskosel förbytts i framtidstro. Inflyttningen till byn har åter ökat och fler yngre människor har engagerat sig i det gemensamma arbetet för bygden. Enligt Anna Lindgren van Dijken kan framgången till stor del förklaras av det omfattande och tidskrävande förankringsarbetet i byn. Det har ökat och breddat engagemanget, menar hon.

– Det var en lång process att vinna folks förtroende, men med bygdeplanen blev folk delaktiga och villiga att hjälpa till. Så det är mitt bästa tips är att låta förankringen ta tid. Om vi inte hade haft förankringsprocessen och verkligen lyssnat på folk så hade vi aldrig lyckats.

Nu går planerna vidare med en reviderad bygdeplan. Den här gången ligger fokus på barn och unga och rent konkret på en multiarena och ett utegym.

– Det som är mest glädjande är att många yngre nu har valt att engagera sig. Och det är så det måste fungera, någon annan måste ta över bollen. I fas två av vår bygdeplan ser vi en tydlig generationsväxling, säger Anna Lindgren van Dijken.

Text: Jakob Hydén.

Fakta: Förstudie om servicelösningar i Moskoselbygden, Moskosel 2020

Projektägare: Moskosel Framtid Ekonomisk förening

Kontaktperson: Eva Granström, eva.granstrom@gmail.com

Projekttid: 2019-09-10 – 2022-03-31

Beviljad EU-medel ur: Landsbygdsfonden

Publicerades