Landsbygdsnätverket

Fiskförädling – skapar jobb och skonar havet

Fiskförädling ger branschen bättre lönsamhet, skapar sysselsättning på landsbygden och bidrar till ett mer hållbart utnyttjande av hav och sjöar. Genom att sprida sin kunskap om mathantverk går resurscentrumet Eldrimner i spetsen för denna utveckling.

Sverige har en rik tradition avseende fiskförädling. Men det finns ändå mycket att göra för att sprida kunskapen ytterligare och verka för att fiskarekollektivet och andra mindre aktörer i branschen får del av den värdeökning som förädlingen ger.

– Den stora fördelen är förstås att företagare kan få ytterligare ett verktyg för att nå lönsamhet i sin verksamhet. Det finns många olika vägar att gå, till exempel samarbete med restauranger, att man öppnar en egen gårdsbutik eller att man börjar jobba med en enklare servering. Den enkla principen är att man gör något med fångsten, mer än bara säljer den vidare, och på det sättet kan ta ut ett högre värde, säger Aksel Ydrén som är branschansvarig för fiskförädling på Eldrimner, ett nationellt resurscentrum för mathantverk.

Flera målsättningar

Eldrimner arbetar i huvudsak med kurser och rådgivning. En viktig del i deras koncept handlar om att koppla ihop olika företagare och på det sättet förmedla kunskap och erfarenheter inom branschen. De arrangerar också den omtalade tävlingen SM i mathantverk som bidrar till att sätta fokus på frågan och lyfta fram goda exempel.

Målsättningarna är flera: gynna lokalt företagande och året-runt-boende på landsbygden, främja besöksnäringen, men också att bidra till ett mer hållbart fiske och vattenbruk.

– Kan man få ut ett högre pris, så minskar ju behovet av att fånga mycket fisk. Ta strömmingsfiléer som exempel. De är kanske värda 90 kronor per kilo, men kan du förädla och servera dem på tallrik kan du ta ut 700 kronor för samma mängd fisk. På det sättet kan förädlingen bidra till ett mer hållbart fiske, säger Aksel Ydrén.

Sjöarna en resurs

Arbetet för att utöka det svenska insjöfisket följer samma princip. Sveriges många insjöar är en outnyttjad resurs som skulle kunna bidra till en mer hållbar livsmedelsproduktion i landet. Helt i enlighet med målen i livsmedelsstrategin.

På ett bredare plan hoppas Aksel Ydrén att medvetenheten kring fisk ökar även i konsumentledet.

– När det gäller kött är många i dag väldigt bra på att handla lokalt, man vill till och med veta namnet på gården djuret kommer ifrån. Riktigt så är det ännu inte med fisk, där det oftast bara står fångstzon 200 eller något liknande. Men jag hoppas att fler inser att det är med fisk som med all annan mat. Vi ska sträva efter att äta så lokalt producerad mat som möjligt.

Text: Jakob Hydén
Foto: Stéphane Lombard

Publicerades