Landsbygdsnätverket
Kälarne avelsstation

Foto: Daniel Wikberg

Avelsarbete gynnar lokala fiskuppfödare

I jämtländska Kälarne finns världens främsta avelsstation för röding, menar Daniel Wikberg. Anläggningen delägs av näringen och är till stor nytta för fiskodlarna i norra Sverige som kontinuerligt får ta del av framstegen i avelsarbetet.

Idag arbetar sju personer på Vattenbrukscentrum Norr.

Foto: Daniel Wikberg

Anläggningen i Kälarne ägdes och drevs ursprungligen av Fiskeriverket, men myndigheten beslutade 2009 att den skulle stängas. Så blev det inte.

– Näringen och ett antal regionala aktörer bildade ett bolag och tog över verksamheten. Det fanns otroligt mycket kunskap och erfarenhet samlat här efter 30 års forskning och avelsarbete och det ville man ta till vara, säger vd Daniel Wikberg.

Idag arbetar sju personer på Vattenbrukscentrum Norr som dessutom har ett antal forskare på SLU i Uppsala kopplade till sig. Här bedrivs avelsarbete och forskning kring framför allt röding, men även regnbågslax och öring. På avelsstationen finns idag 200 från varandra separerade trågbassänger som möjliggör den separering som är nödvändig för att bedriva avelsarbetet.

Från Hornavan

– De ursprungliga rödingarna plockades från Hornavan i Lappland. Initialt inriktades avelsarbetet på tillväxt och idag växer fisken ungefär tre gånger så snabbt som när vi startade arbetet. Arbetet har även inriktats på beteende och fertilitet och resultatet är en röding med betydligt bättre egenskaper för odling än ursprungsfisken från början av 80-talet, säger Daniel Wikberg.

Alla framsteg som görs på anläggningen kommer till direkt nytta. De rödingodlingar som finns i landet – de ligger främst i Jämtland och Västerbotten – får del av den senaste forskningen.

– De får ta del av de genetiska framstegen vilket innebär att de kan utveckla sina verksamheter och producera mer fisk. Det betyder mycket. Det ger arbetstillfällen och de här odlingarna ligger ofta helt avsides och spelar en otroligt viktigt roll för bygderna, säger Daniel Wikberg.

Sterila fiskar

Nästa steg i avelsarbetet är att ta fram så kallade triploider, det vill säga fiskar som är sterila. Fördelen är att man då kan bedriva fiskodling på platser som idag anses olämpliga på grund av risken att den odlade fisken leker med den viltlevande fisken. Det skulle också öppna upp möjligheten för export av fiskar till odlingar utomlands. Något Vattenbrukscentrum Norr idag konsekvent säger nej till för att inte sprida avelsprogrammets framsteg utomlands.

Bolaget ägnar sig också en del åt konsultverksamhet åt fiskodlingar och är en ledande aktör för utveckling av svensk matfiskodling. Och så har man en lite udda sidoverksamhet som få känner till.

– Vi har en genbank med nedfruset genetiskt material av laxstammar från de reglerade Norrlandsälvarna. Skulle det hända något med någon av dessa stammar så kan vi återskapa beståndet. Men det är en resurs som vi verkligen hoppas att vi ska slippa använda.

Text: Jakob Hydén

Publicerades