Landsbygdsnätverket

Nyheter och artiklar

 • Gruppbild från AKISs studieresa i Finland

  Vad kan vi lära av Finland om kunskaps- och innovationssystem för lantbruk?


  Sverige och Finland har ett stort gemensamt utvecklingsbehov – behovet av att få till samarbete mellan forskning och rådgivning för ökad kunskapsförsörjning. Under devisen "En väg in" är till exempel Finlands AgriHubi en väl fungerande plattform för kommunikation och kunskapsutbyte som hamnar långt upp på önskelistan i Sverige. Den 6-7 september åkte en grupp svenska AKIS-aktörer till Finland för att studera, diskutera och lära om finska AKIS.
 • En animerad potatis med pratbubblor ger tips kring matsvinn

  Vardagstips och insatser för att minska matsvinnet


  Hushållen slänger 75 procent av det totala livsmedelsavfallet. Matsvinn uppstår dock i hela livsmedelskedjan; i butiker, restauranger, storkök och vid livsmedelsproduktion. Den Internationella matsvinnsdagen är ett tillfälle att uppmärksamma hur vi på olika sätt kan bidra till att maten ska hamna i magen och inte i soporna.
 • En man står med ett glas cider i handen och provsmakar

  Odling av äpplen i svenskt nordligt klimat gav bästsäljande cider på Europas restauranger


  Ingen i branschen trodde det var möjligt, men grundarna av Brännland Iscider i Västerbotten gav sig inte. Projektet för storskalig äppelodling i norra Sverige har som ambition att omkullkasta den rådande tesen om vad som går och inte går att odla i norr.Med hjälp av innovationsstöd från EIP-Agri har man planterat 12 000 äppelträd i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland med äppelsorter som ska klara en kort säsong, vara köldtåliga och ha en bra lagringskapacitet. Målet är att bli självförsörjande på lokala äpplen som man sedan gör iscider av.
 • En man och kvinna som äter matsäck i skogen.

  Lunchkaféer för livskraftiga landsbygder - tre nya träffar i höst!


  I oktober bjuder vi tillsammans med Tillväxtverket in till tre nya lunchkaféer om livskraftiga landsbygder. Här får du ta del av inspirerande exempel från aktörer som bidrar till utveckling i Sveriges landsbygder. Och du som deltar får också bidra med dina tankar och idéer.
 • Filip Axelsson, Lantbrukare från Stora Aby i Småland. Ledamot i styrelsen för LRF Ungdomen, Helena Hansson, Professor i nationalekonomi med inriktning mot jordbrukssektorns ekonomi, SLU och Helena Silvander, VD för Tillväxtbolaget

  #165 Forskning, finanser och förslag - framtidens lantbrukare och gröna näringars attraktionskraft


  Vill vi ha en fungerande livsmedelsförsörjning behövs fler unga som väljer att jobba inom de gröna näringarna. I podden Landet pratar vi investeringar, ekonomi och konkurrenskraft - avgörande för den som vill starta en verksamhet och som kanske inte har så mycket kapital med sig. Så hur ser möjligheterna till finansiering ut? Vad kan vi lära oss från forskningen inom området? Och varför är det viktigt med långsiktiga spelregler över mandatperioderna?
 • Förskolebarnen David och Saga står bland solrosor som de odlat

  Lyckosamt odlingsprojekt gör barn nyfikna på grönsaker


  Vet du hur man gör för att ta fröer från morötter? Det gör barnen på förskolan Skogsgläntan i Hjältevad. Genom odling på förskolans gård lär sig barnen på ett konkret sätt om hur mat blir till. De blir också mer nyfikna på att äta olika grönsaker.
 • Bildkollage från kök inom förskola, skola och äldreomsorg i Mora kommun.

  ”Alla kan se var potatisen växer!”


  Lokala råvaror står i fokus när Mora kommun firar Offentliga måltidens dag den 19 oktober.
 • Broccoliblad

  Nytt sätt att minska matsvinn av broccoliplantor redan i fält


  En form av svinn är de delar av produkter som inte tas tillvara och skördas i fält. I exempelvis broccoliproduktion används endast den översta tredjedelen av plantan, medan stora delar av stammen samt bladen plöjs ner i jorden. Projektet Utveckling av vegetariska inblandningsprodukter av sidoströmmar från broccoliproduktion har fått innovationsstödet EIP-Agri för att se hur man kan ta tillvara mer av plantan och använda svinnet som inblandningsprodukter i livsmedel.
 • Jenny Taylor som är näringsutvecklare på Jordbruksverkets avdelning för Jordbruk- och analys

  Hallå där Jenny Taylor


  Du är näringsutvecklare på Jordbruksverkets avdelning för Jordbruk- och analys och jobbar med innovationsstödet EIP-Agri. Den som har en innovativ idé kan söka stöd för att genomföra ett innovationsprojekt som är till för nya idéer inom jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. Nu finns 525 miljoner för åren 2023–2027.
 • Porträttbild kvinna, en alg samt tre fiskar på en skärbräda.

  Ny testbädd för vattenbruk hjälper företag att pröva nya tekniker


  Mycket pekar på att nya vattenbruk i större utsträckning kommer att bedrivas på land i framtiden. Därför har Sotenäs kommun i samverkan med andra aktörer designat en testbädd för att utveckla nya odlingsmetoder och testa ny teknik.
 • Kollage

  Förskola som odlar och AI inom trädgård nominerade till EU-tävlingen ARIA


  Landsbygdsnätverket har nominerat två projekt från Sverige till tävlingen Agricultural & Rural Inspirational Awards, ARIA. En tävling som arrangeras av Europeiska CAP-nätverket. De nominerade är Leaderprojektet ”Odling som pedagogiskt verktyg” och EIP-projektet ”IoT och artificiell intelligens för att öka konkurrenskraften i svensk frukt- och vinproduktion - världsnyhet i branschen”.
 • Tre olika vita förpackningar i händerna på en man

  Kompakt utrustning och nya förpackningar för småskaliga odlare ger ökad lönsamhet


  Juicer och andra drycker av frukt och bär blir allt mer populärt. För att underlätta för lokala och småskaliga svenska odlare, utvecklas nu teknisk utrustning för effektiv vidareförädling från mindre och medelstora volymer av frukt och bär med bibehållen kvalitet. Detta tack vare innovationsstöd från EIP-Agri.
 • En klimatbox där man ser fyra kassetter för bidrottningar och puppor och ett batteri

  Svensk innovation gör det möjligt att transportera bidrottningar och puppor utan risker


  Bidrottningar och puppor är känsliga för temperaturväxlingar. Så när en biodlare behöver köpa in nya, måste dessa fraktas med bil i värmeskåp. Eller så skickas parade drottningar i plastlåda med posten – med risk för överhettning som gör att spermierna dör.Men med hjälp av innovationsstödet EIP-Agri har det nu tagits fram ett säkert sätt att transportera både drottningar och puppor.
 • Två stora växthus som glänser i solen

  Bättre och effektivare styrning av klimatet i växthus


  På grund av de olika årstiderna i Sverige går det åt mycket energi för att värma upp växthus under den kalla delen av året. Genom projektet “Bättre och effektivare styrning av klimatet i växthus”, som fått innovationsstöd från EIP-Agri, har man hittat en teknik att värma upp – och även vid behov kyla ner – växthus med hjälp av industriell spillvärme.