Landsbygdsnätverket

Nyheter och artiklar

 • Västergötland Förrätt

  Nya landskapsmåltider lyfter regionala mattraditioner


  Med nya läckra kombinationer av traditionella råvaror ska 26 landskapsmåltider väcka nya generationers intresse för platsens unika måltidskultur.
 • Skördetröska

  Tyck till om plan för arbetet med jordbrukets kunskaps- och innovationssystem (AKIS)


  Jordbruksverket arbetar med ett regeringsuppdrag som handlar om jordbrukets kunskaps- och innovationssystem (AKIS). En del i uppdraget är att ta fram en plan över hur stödmyndigheter ska arbeta med stöd till samarbete, kompetensutveckling och innovation (EIP-Agri) inom ramen för Sveriges strategiska plan. Nu kan din organisation lämna synpunkter på förslaget fram till den 18 april.
 • Innovationssupporten – vad kan vi hjälpa till med?


  Innovationssupporten finns till för alla som har en idé som kan passa för innovationsstödet EIP-Agri. Vi diskuterar med dig om din idé är en möjlig innovation och vad du behöver tänka på inför en eventuell ansökan.
 • Jennie Cederholm Björklund står tillsammans med Ann-Sofi Backgren från finska Landsbygdsnätverket.

  Hallå där Jennie Cederholm Björklund


  Du är samordnare och innovationscoach på Landsbygdsnätverket. Kontakterna med andra EU-länder i innovationsfrågor är en del i ditt arbete som AKIS (Agrara kunskaps- och innovationssystem) och EIP-Agri. Nu har du varit i Finland för att bland annat se hur de tar sig an frågorna. Vad har varit intressant att få veta mer om?
 • Tips om projektbidrag - Grannskapsiniativet


  Svenska ideella organisationer som arbetar på lokal nivå kan göra viktiga insatser för ett levande, öppet och tillgängligt samhälle. Genom små och snabba stöd till projekt i närområdet vill Postkodstiftelsen stärka gemenskapen mellan människor och bidra till ökat välbefinnande och hälsa
 • Thomas Börjesson står bland grönska utomhus iklädd en mörkblå tröja

  Hallå där Thomas Börjesson


  Agroväst är svensk partner i ett nytt Horizonprojekt, kallat Oper8. Där ingår sex andra länder och målet är att minska herbicider för ogräsbekämpningen. Kan du beskriva projektet och din roll i det?
 • Ann-Margreth Hammar, Region Västmanland, regional digitaliseringskoordinator och Cecilia Strokirk, RISE, projektledare maritima transporter och logistik

  #159 Smart digitalisering – varuleveranser i landsbygder


  Landsbygderna måste vara digitala. Det är ett mantra som hörs ofta men vad innebär det rent konkret för invånare och företagssatsningar? Digitalisering är så klart inte ett mål i sig, utan vilka problem kan den lösa. Så hur kan man nyttja tekniken? Och vad finns på gång? I Landet pratatar vi bland annat om ett digitaliseringsprojekt som jobbar med att leverera mat.
 • Flygbild - vy över rapsfält i ett slättlandskap.

  Förberedelser pågår: två internationella konferenser i maj


  – Det är två viktiga internationella konferenser som vårt nätverk är med och arrangerar inom det svenska ordförandeskapet i maj, för att Sverige ska kunna erbjuda erfarenhetsutbyte mellan länderna, säger Maria Gustafsson, verksamhetsledare Landsbygdsnätverkets kansli.
 • Skördetröska för färska åkerbönor på ett öppet fält

  Färska åkerbönor ger goda livsmedel men utmanande odling


  Livsmedel baserade på baljväxter blir allt mer intressant. Den gröna åkerbönan går bra att odla i Sverige och att använda i vanliga maträtter. Det har man kommit fram till i ett innovationsprojekt inom EIP. Men det finns ett par utmaningar.
 • Else-Marie Mejersjö

  Hallå där Else-Marie Mejersjö, Jordbruksverket


  Du jobbar med flera av de 1-åriga miljö- och klimatersättningar som finns att söka för jordbrukare från i år. Ersättningarna syftar till att nyttja växtnäringen effektivt, lagra in kol i åkermarken och förbättra markstrukturen.
 • En ren i närbild, äpplen på en gren och en röd traktor syns i detta bildkollage

  Datum att söka projektstöd nu på plats


  För dig som vill söka stöd för EIP-Agri och genomföra innovationsprojekt finns nu datum på plats för ett första bedömningstillfället. Ansökningarna kommer att bedömas den 11 maj 2023. Det innebär att ansökan måste vara inne senast den 10 april.
 • Flygbild över liten by med röda och vita hus samt Sloveniens logga för Smarta landsbygder

  Webbinarie Smarta landsbygder - Slovensk erfarenhet och vision


  Estlands landsbygdsnätverk kommer tillsammans med det Slovenska nätverket organisera ett webbaserat seminarium om Smarta landsbygder på temat Slovenska erfarenheter och visioner. Du kan anmäla dig redan nu för webbinariet den 30 mars 10.00.
 • Kollage med tre bilder. Från vänster: Ett bi vid en blomma, en drönare över ett fält och en kvinna som plockar grönsaker.

  Ny plan klar - så nätverkar vi 2023-2024


  Landsbygdsnätverkets styrgrupp har beslutat om en ny aktivitetsplan för 2023-2024. Bland de prioriterade områdena finns hållbara livsmedelssystem, landsbygdsutveckling genom Leader samt att nätverket ska bistå i förvaltningen av programmen.
 • En ren i närbild, äpplen på en gren och en röd traktor syns i detta bildkollage

  Datum att söka projektstöd snart på plats


  Intresset för att genomföra ett innovationsprojekt är stort. Redan nu går det att söka stöd för att bilda en innovationsgrupp. Så hur ser det ut för dem som vill ansöka om själva innovationsstödet? Arne Bergh, ansvarig för EIP-Agristödet på Jordbruksverket ger besked.
 • Kollagebild. Skrämklipp från den nya webbsidan och en porträttbild på Jenny Edvinsson.

  Nu samlas leadersverige - på gemensam webbplats


  Nu finns en ny webbsida som samlar hela leadersverige. På leadersverige.se kan den nyfikne lära sig mer om leadermetoden, hitta sitt lokala leaderområde och inspireras av spännande leaderprojekt.
 • Ida Lind, Expert marknad och hållbarhet på Ekologiska lantbrukarna, Frida Thomsson, Växtodlingsrådgivare på hushållningssällskapet och Lantbrukare på Mickelgårds, Gotland och Marcus Lundmark, ekologisk lantbrukare, Kristianstad

  #158 Att vara (r)eko – om unga ekologiska lantbrukare


  Sverige tillhör de länder som har störst andel ekologisk jordbruksmark, högst andel ekologisk konsumtion per capita, tillsammans med världsrekord att servera ekologisk mat i offentliga kök. Ekologiska lantbrukare är oftast yngre och har större gårdar än resten av lantbrukarkåren. Så vad driver unga bönder att välja eko? Vad krävs för att de ska kunna fortsätta och vad tänker de om framtiden när det krisar både ekonomiskt och klimatmässigt?