Landsbygdsnätverket

Nyheter och artiklar

 • Helena Elmquist står på en perrong iförd röd kofta och med ett tåg i bakgrunden

  Nyfiken på Helena Elmquist


  Du har arbetat i många år på Odling i balans där ni nyligen avslutat projekten SamZoner och Blommande fältbrunnar. Vad är det viktigaste ni åstadkommit i projekten?
 • Eva Amnéus Mattisson, Naturvårdsverket Maria Gustavsson, länsstyrelsen Östergötland och Mathias Jonsson, lantbrukare från Ogestad Gård

  #125 Våtmarker – till nytta för mycket mer än du tror


  Intresset för Sveriges våtmarker har aldrig varit så stort som nu. Bara i år satsar regeringen 350 miljoner kronor på att restaurera, återväta och anlägga nya våtmarker. Men de är inte bara betydelsefulla för klimatet och den biologiska mångfalden. De spelar också en viktig roll inom lantbruket och som markägare finns gott om stöd att söka för att anlägga egna våtmarker.
 • Kollagebild. I bakgrunden syns två unga kvinnor som blickar ut mot en sjö. Den ena sträcker armarna upp i luften. Till höger syns porträttbilder på Maaike Smit och Felicia Edholm och till vänster syns Landet lärs logga.

  Landet lär #52 Unga som behövs - Om inkludering i föreningslivet


  Hur får vi unga att känna sig behövda där de bor? Och hur får vi med oss dem i bygdens föreningsliv? I webbinariet den 1 juni presenterar Felicia Edholm och Maaike Smit Leader Höga Kustens nya verktyg för att bättre inkludera unga i landsbygder.
 • Illustration: Fiskebåt på havet.

  Visste du att? Fördjupningsartiklar om svenskt yrkesfiske


  Svenskt yrkesfiske sker i både stor och liten skala och i både söt- och saltvatten. Här generas många olika typer av värden. God och hälsosam mat, kulturella värden och arbetstillfällen på landsbygden, för att nämna några.


 • Röd traktor på fält

  Webbinarium: Framtida CAP och Sveriges strategiska plan för jordbruket


  Politikerna står inför stora utmaningar. Vi behöver hantera minskande biologisk mångfald, klimatkris och övergödda hav, samtidigt som vi ökar den svenska livsmedelsproduktionen. Det är bakgrunden till att KSLA i samverkan med Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Miljö och klimat arrangerar detta webbinarium den 7 juni klockan 13.00.
 • Fiskebåt på vatten.

  Hur hållbar är sjömaten?


  Seawin är ett FORMAS-finansierat projekt med syfte att bland annat samla och förmedla kunskap om hur hållbar sjömaten är som konsumeras och produceras i Sverige. Som ett led i detta arbete har Seawin tagit fram fem informativa texter om sjömatskonsumtion och produktion, ställt i relation till miljömässig hållbarhet och hälsa.
 • En grön grodd växer upp ur svart jord

  Arbeta vidare med AKIS - tydliga behov nu sammanställda


  Mötesplats AKIS (Agrara Kunskaps- och Innovationssystem) genomfördes av Landsbygdsnätverket för att aktörer inom AKIS-systemet skulle träffas, få kunskap om varandra och hur samarbete ska underlättas. Svaren på de nio huvudfrågor som diskuterades av 80-talet närvarande har nu sammanställts. Det handlar om vad som behövs för ett effektivare kunskapsflöde och fler innovationer i de gröna näringarna.
 • Gröna kluster – se hela kartan


  Det finns många gröna kluster i Sverige som bidrar till landsbygdens och de gröna näringarnas utveckling. Nu har vi samlat 17 av dem på ett ställe. Här kan du se var de finns och läsa om hur de jobbar.
 • Kvinna med bärbar dator i knät sitter på en klippa och tittar mot ett kustsamhälle nedanför.

  Jobbar du med kommunikation? Gå med i kommunikatörsnätverket


  Vill du vara med i ett nätverk som tillsammans jobbar för att bli ännu bättre på att kommunicera landsbygdsfrågor? Och samtidigt få möjlighet att knyta kontakter med andra medlemmar i Landsbygdsnätverket? Då borde du gå med i vårt kommunikatörsnätverk.
 • I förgrunden syns en person som håller i förkultiverade plantor i ett tråg.

  Webbinarium: Olika sätt att köpa och sälja ekologiska trädgårdsgrödor till offentlig sektor


  Att sälja frukt och grönsaker till offentliga kök kan vara en viktig säljkanal. Hur går offentlig livsmedelsupphandling till? Hur får man kontakt? Hur kan offentlig sektor bidra till att det blir fler odlare - och en ökad produktion?
 • Färsk fisk från hav, sjö och land i Malmö stad: ”Vi vill öppna dörrarna för fler leverantörer”


  Varje år köper Malmö stad livsmedel för en kvarts miljard kronor. Det finns ett större grossistavtal, men också flera mindre avtal för områden som exempelvis färsk fisk. I stadens senaste upphandling av färsk fisk delades upphandling i tre delar vilket möjliggjorde för fler leverantörer att kunna vara med och ge anbud.