Landsbygdsnätverket

Nyheter och artiklar

 • Fiskenät som samlas upp i en båt.

  Möjlighet att söka stöd för att samla in förlorade fiskeredskap i havet


  Genom havs- och fiskeriprogrammet finns totalt 10 miljoner kronor avsatta för draggningsinsatser. Målet är att förbättra havsmiljön och samtidigt bidra till fiskerinäringens sysselsättning.
 • Anita Persson från Hörby syns i halvbild

  Hon får årets Landsbygdsstipendium


  I år gick Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens landsbygdsstipendium till Lantmästare Anita Persson i Hörby. Landsbygdsstipendiet delas ut ur Stiftelsen Hem i Sverige-fonden och utgörs av en penningsumma, avsett att användas för studieresor inom ämnesområdet landsbygdsutveckling, och ett diplom.

 • KSLA:s logotyp

  Vet du en landsbygdsutvecklare som borde belönas?


  Vem vill du nominera till Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens stipendium till landsbygdsutvecklare? Stipendiet, som utgörs av 20 000 kronor samt diplom, kommer att delas ut vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms Stadshus den 28 januari 2022.
 • Förslag till nytt havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram


  Färre men bredare åtgärder, förenklade stödformer och minskat antal handläggande myndigheter. Detta är några av nyheterna kopplade till Jordbruksverkets förslag till nytt havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram.
 • Inger Pehrson ledamot från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien i halvbild.

  Nyfiken på...Inger Pehrson


  Du är ledamot från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Miljö & klimat. Och du har tidigare arbetat som samordnare på Landsbygdsnätverket med olika frågor. Hur jobbar du med ekosystemtjänster, miljö och klimat?
 • Förslag på åtgärder för utveckling av mer hållbara livsmedelssystem


  Mer medel till myndigheter för att ta fram och sprida information till företag och konsumenter om vilka livsmedel som kan räknas som hållbara. Förbättrad statistik över inköp av livsmedel till vård, skola och omsorg, för att kunna följa upp hur hållbar konsumtionen är i offentlig sektor. Detta är två av de förslag som lyfts fram i Jordbruksverkets nya rapport Hållbara livsmedelssystem – definition, pågående initiativ och förslag på åtgärder.
 • Två kanotister i Fläcksjön. På en kulle längre fram syns paviljongen på Braheholmen.

  Svenskt turismprojekt kan vinna pris på Rural Inspiration Awards


  Det internationella Leaderprojektet Slow Trips, där bland annat entreprenörer i Nedre Dalälven ingår, kan vinna pris på Rural Inspiration Awards 2021. Projektet är nominerat i kategorin Hållbar framtid och vinnaren koras på ceremonin den 25 mars.
 • Bakgrundsbilden är en traktor som kör på en åker. Till vänster syns Landet lärs-logga och till höger ett porträtt på Jennie Cederholm Björklund.

  Landet lär #49 Lantbrukarnas roll för hållbar landsbygdsutveckling: Om företagande och innovation


  Vilka utmaningar möter lantbrukare i sitt företagande? Och vilken roll spelar de när det kommer till att möjliggöra entreprenörskap i landsbygder? I webbinariet den 30 mars presenterar Jennie Cederholm Björklund sin avhandling om entreprenörskap och innovation för hållbar landsbygdsutveckling.
 • På bilden syns Bridget Wedberg, Per-Olof Remmare och Mathias Mellgren i halvbild mot en bakgrund av grön natur

  #122 Innovation i landsbygder - så blir fler idéer verklighet


  Innovation lyfts ofta som lösningen på framtidens utmaningar. Men insatserna för att främja innovation når inte alltid de som lever och verkar i landsbygderna. Enkelt uttryckt: innovationsstödet stannar ofta i städerna.
 • Kollage med två lika stora foton. Till vänster: Elsa, Betty, Lovisa, Jenny och Rania står vid entrén på Grisslehamnsdagen. Till höger: Ahmad och Amer är funktionär och lottförsäljare för Rospigggarnas Speedway.

  Integrationsarbete på flera plan gav resultat


  Företags- och föreningspraktik kombinerat med utbildning – i exempelvis fikarumssvenska. Det blev ett framgångsrecept när Coompanion Roslagen och Norrort genomförde sitt integrationsprojekt för nya svenskar.
 • Maria Kvarnström.

  Innovation Park kickade igång innovationskraften i Hagfors


  Att starta en innovationspark i en bruksort kräver både lyhördhet, flexibilitet och en hel del nytänk. Men Hagfors Innovation Park har visat att det går att lyckas. Sedan starten 2018 har parken väckt liv i innovationsandan på orten.
 • Hand som håller i ett pitabröd fyllt med vildsvinsskav, sallad och sås.

  Nu ökar efterfrågan på vildsvinskött


  De offentliga köken i Sverige är på gång och på tårna för att servera vildsvinskött. – Nu gäller det att få till avskjutning och logistik så att vi får fram tillräckliga mängder med säkert kött till köken inom vård, skola och omsorg, säger Eva Sundberg, projektledare för MATtanken som tillsammans med Veronica Andrén sedan i höstas arbetat med vildsvinsfrågan inom ramen för MATtanken, vid Landsbygdsnätverkets kansli.
 • Två personer sår frön på en åker. Foto: Nenad Tolic.

  Informell kompetens blev värdefull i gröna näringar-projekt


  Med en grundtanke om att ta till vara informell kompetens hos nyanlända skapade Sandvikens kommun Leaderprojektet IKEF Högbo. Under projektperioden erbjöds 19 av 24 deltagare arbete inom främst de gröna näringarna.
 • Vinterbild. Vy över sjö med fiskodling.

  Svenskodlad fisk i offentliga kök - från pandemi till upphandling


  Går det att öka konsumtionen av svenskodlad fisk i offentliga kök? Detta var den grundläggande frågeställningen i en studie som genomfördes hösten 2020 med syfte att utreda förutsättningarna för nya försäljningsvägar för svenskodlad fisk.