Landsbygdsnätverket
Panna bioenergi

Nya affärsmöjligheter inom bioenergi i Brålanda

2005 beslutade Vänersborgs kommun att officiella kommunbyggnader i Brålanda skulle värmas upp med bioenergi. Syftet var att få bort oljeberoendet och istället satsa på uppvärmning med någon form av bioenergi. Idag har det skapats en uppvärmningskedja som bland annat gynnar det lokala näringslivet och bidrar till färre transporter.

Vad är smart?
Nya samarbeten utvecklas mellan olika aktörer
Människors förmåga att samarbeta för att utveckla sina bygder för jobb och service.

Processen startade med en förstudie "Från havre till aska" som kommunen initierade tillsammans med Hushållningssällskapet. De tog därefter kontakt med lokala intressegrupper i Brålanda.

Kommunen ville anlita lokala entreprenörer för uppbyggnad och drift av värmeverken och sedan även för att köpa energin. Själva fjärrvärmenätet med rör i byn Brålanda, skulle kommunen stå för.

Få avkastning för skadat spannmål

Ett antal lantbrukare i Brålanda såg en möjlighet att få avsättning för lagerskadat spannmål och pellets av kaffeskal, som är en avfallsprodukt från svenska kafferosterier. 2005 etablerade de företaget Dalslands Biovärme AB och lade in ett anbud.

Den stora vinsten med anläggningen är att hela kedjan i uppvärmningen blir lokal. Det ger det lokala näringslivet möjligheter, det blir färre transporter och en övergång till biobränsle. Andra lantbrukare kan också få avsättning för sina restprodukter. De tar också vara på askan genom att sprida den på åkrarna. I kedjan ingår även service där lokala aktörer sköter tekniken.

Tog över 2017

Från 2017 driver lantbrukare Nils-Erik Johansson värmeanläggningen under namnet Borgans Bioenergi AB. I dag levererar bolaget varmvatten och värme till en förskola, musikskola, hyreshus, en bensinstation, en restaurang, ett vårdhem samt till Brålandabadet, som även kalla somrar kan hålla 25 gradigt vatten i bassängerna.

Nils-Erik berättar att övertagande av företaget har gått bra tack vare att den tidigare ägare Roland Smedbäck stöttar honom som jourhavande tekniker och inte minst som mentor.

- Det här är också ett gott exempel på ett lyckat generationsskifte av företag, säger Nils-Erik Johansson.

Publicerades