Landsbygdsnätverket

Databas artiklar innovationsprojekt EIP-Agri

Här lyfter vi fram ett antal utvalda innovationsprojekt som är avslutade eller har kommit en bit på vägen. Läs och inspireras av entreprenörer som utvecklar sina tjänster och produkter för att stärka företagens konkurrenskraft och även skapa förbättringar för miljö och klimat.

Biogasproduktion med askfilterteknik

Biogas är en av de mest miljövänliga energikällorna som finns. Genom att “röta” gödsel och skörderester kan energin som finns i rest-strömmar tillvaratas. På så sätt kan lantbrukare nyttja resurser som redan finns på gården. Om biogasen dessutom kan användas som fordonsgas kan den ersätta fossila drivmedel.

läs hela artikeln här

Kolsänksrätter med biokol – för klimatets skull

Hushållningssällskapet Sjuhärad håller på att skapa Sveriges första certifiering för kolsänksrätter med biokol. Man tar fram en certifieringsstandard för kolsänksrätterna för att skapa en fungerande och trovärdig marknad samt utvärderar en rad praktiska arbetssätt.

läs hela artikeln här

Handla regionalt genom några få enkla knapptryck

Projektet "Business to business to consumer - B2B2C - licensierbar digital plattform till en ny affärs-modell för hållbar handel av regionala livsmedel" utformar en plattform som ska skapa bättre balans mellan utbud och efterfrågan på regionala produkter för producent, dagligvaruhandel och konsument genom ökad tillgänglighet.

läs hela artikeln här

Soldriven spannmåls-torkning kan bli det nya normala

Samster AB utvecklar och säljer solhybridteknik, som bland annat kan användas för spannmålstorkning. Projektet ska konstruera en fullskalig prototyp och driftsätta den i verklig miljö. Prototypen ska kunna ersätta eller komplettera en oljebrännare, som används idag i många befintliga spannmålstorkar.

läs hela artikeln här

Nytt odlingssystem med robotar

Att samodla spannmål och bottengrödor skulle ge flera vinster. Frågan har bara varit hur det ska gå till. Roterande spannmålsodling med permanent bottengröda (IP) är ett nytt projekt som med innovationsstöd från EIP-Agri hoppas kunna leverera svaret.

läs hela artikeln här

Ätbara svampar ger både mat och bränsle

Svampar som ostronskivling, shiitake och kungsmussling växer just nu i ett svamprobotlabb på SLU i Umeå. Det fina med odlingsmetoden är att den både ger mat och bio-bränsle. I samarbete med företaget Biosteam visar de att det går att effektivisera svampodlingen ytterligare och göra den både billigare och snabbare.

läs hela artikeln här

Komposterbar planterings-kruka skulle ersätta plastkrukor

En kruka gjord av biofibrer som håller i tre till fyra månader och som tillåter plantans rötter att tränga igenom krukväggen. Det var målet med projekt “Biokruka” som beviljades EU-medel för att utveckla en kruka producerad av restmaterial från jordbruket. Men det blir inte alltid som man tänkt sig.

läs hela artikeln här

Sprutsensorn ska minimera felspridning av bekämpningsmedel

Våren 2023 sökte teknik-agronomen och lantbruk-aren Axel Lagerfelt tillsamm-ans med fyra samarbets-parters innovationsstödet EIP-Agri. Det blev ett positivt besked för innovations-gruppen, och nu i höst börjar de testa den utrust-ning som de utvecklar. Dessutom förbereder de en utställningsramp att visa upp på Agritechnica – en av de större mässorna i branschen.

läs hela artikeln här

Nytt sätt att minska matsvinn av broccoli-plantor redan i fält

Svinn från delar av produkter vid skörd av broccoli har fått stöd från EIP Agri för att se hur man kan ta tillvara mer av plantan och använda svinnet som inblandningsprodukter i livsmedel.

läs hela artikeln här

Svensk uppfinning gör det möjligt att transportera bidrottningar och puppor utan risker

Bidrottningar och puppor är känsliga för temperatur-växlingar vid transporter till biodlare. Men med hjälp av innovationsstödet EIP Agri har det nu tagits fram ett säkert sätt att tranportera både drottningar och puppor.

läs hela artikeln här

Odling av äpplen i svenskt nordligt klimat gav bästsäljande cider på Europas restauranger

Ingen i branschen trodde det var möjligt, men grundarna av Brännland Iscider i Västerbotten gav sig inte. Projektet för storskalig äppelodling i norra Sverige har som ambition att omkullkasta den rådande tesen om vad som går och inte går att odla i norr.

läs hela artikeln här

Kompakt utrustning och nya förpackningar för småskaliga odlare ger ökad lönsamhet

Juicer och andra drycker av frukt och bär blir allt mer populärt. För att stödja lokala och småskaliga svenska odlare, utvecklas nu teknisk utrustning för effektiv vidareförädling från mindre och medelstora volymer av frukt och bär med bibehållen kvalitet.

läs hela artikeln här

Bättre och effektivare styrning av klimatet i växthus

På grund av de olika årstiderna i Sverige går det åt mycket energi för att värma upp växthus under den kalla delen av året. Genom innovationsstödet från EIP Agri, har man hittat en teknik att värma upp – och även vid behov kyla ner – växthus med hjälp av industriell spillvärme.

läs hela artikeln här

Unik svensk uppfödning av humlor för kommersiellt bruk minskar sårbarhet och transporter

I och med bristen på pollinatörer kom idén upp att ta fram humlor till svenska odlare. Målet är att sälja närodlade humlebon med ett genetiskt ursprung från Sverige. Humlorna går också på export.

läs hela artikeln här

Svenska kulturgrödor kan bli ett näringsrikt och hållbart alternativ till kött

Vi kan odla mer av det vi själva äter och ta till vara på det svenska kulturarvet. Målet har man bland annat varit att ta fram en vegansk formbar färs, helt tillverkad av svenskodlade grödor.

läs hela artikeln här

Svenska ärter – ett hållbart alternativ till utländska baljväxter

Målet var att hitta nya tillämpningar för fortsatt odling av ärter i Skåne. Ärtprotein uppvisar tämligen unika och liknande egenskaper som protein från sojabönor och passar därför som bas i vegetariska produkter.

läs hela artikeln här

Öka antalet möjliga skördetimmar genom att lösa problemet med dagg

Dagg förkortar körtiden för en skördetröska. Målet var att underlätta skörd under fuktiga förhållanden. Fler årliga trösktimmar kan också leda till minskade kostnader för skördetröskning.

läs hela artikeln här

Bortsorterade musslor kan användas som foder och mat

Företaget Musselfeed gör musselpulver och mussel-mjöl av bortsorterade musslor. De näringsrika produkterna kan sedan användas både som livsmedel och miljösmart foder, bland annat till fjäderfä.

läs hela artikeln här

Vägning med kamera förbättrar lönsamhet och djurvälfärd

Med hjälp av digital teknik slipper man väga slaktgrisar manuellt – vilket minskar stressen hos djuren och gör arbetsmiljön säkrare för lantbrukarna. Med hjälp av kamerateknik och självlärande bildbehandling kan följa djurens tillväxt samtidigt som det ökar lönsamheten.

läs hela artikeln här

Lammlyftet - för att få fler att välja svenskt lammkött

Hur kan man höja kvalitén och förbättra egenskaperna på svenskt lammkött?
Målet för projektet är att ta fram en svensk standard och manual för lammkötts-kvalitet, för att förbättra kvaliteten och i slutänden hjälpa till att öka försäljning-en av svenskt lammkött.

läs hela artikeln här

En innovation av en samisk renskötare - för andra renskötare

Gammalt är ibland bäst. Samen och renskötaren Jonas Vannar har tagit ett traditionellt samiskt bruks-föremål och uppgraderat det. Tack vare innovations-stödet EIP-Agri har han skapat en ny sorts plast-rikkas, en ögla som används vid lassokastning. Den är både djurvänligare än tidigare plastmodeller och gynnar lokal produktion.

läs hela artikeln här

AI identifierar bakterier i mjölken inom 24 timmar

Mjölkbönder kan numera ta mjölkprov, odla det på gården, fotografera av det – och få resultatet inom 24 timmar, i stället för att skicka iväg provet till laboratorium för odling och analys och ibland behöva vänta i upp till tio dagar på svar. Fördelarna är många – bland annat kan bonden i tid sätta in förebyggande åtgärder för att minska smittspridning till andra djur i besättningen.

läs hela artikeln här

Vi jobbar både med att minska utsläppen och lagra in kol i marken

Projektet har fått stöd för att göra det möjligt att klimat-kompensera genom ökad kolinlagring i svensk jord-bruksmark.
– Det är inte själva metoden som är ny, utan att vi satt ihop det i ett program och gjort olika paket där jord-brukare kan få ersättning för kolinlagrande jordbruksmetoder.

läs hela artikeln här

Ny teknik gör nötkötts-produktionen mer effektiv

Mår djuren bra? Växer alla som de ska? Med hjälp av en obemannad automatisk våg kan djuren numera väga sig själva och informationen sparas i molnet. Bonden får daglig tillväxtdata för varje individ och grupp. I sin mobil kan man se grafer på foderåtgång och tillväxt per box.

läs hela artikeln här

Ökad djurvälfärd med flyttbara gårdsslakterier

Nyckelfärdiga moduler för lammslakt kan minska djurtransporterna och förbättra djurvälfärden. Ökade möjligheter till hög produktkvalitet och kundanpassning vid direktförsäljning ger stärkt lönsamhet och intresse för lammköttsproduktion.

läs hela artikeln här Länk till annan webbplats.

Innovativ robot möjliggör svensk saffransproduktion i större skala

Det går bra att producera saffran i Sverige, men arbetet med att skörda krokusblommorna för hand har inte varit kostnadseffektivt. Genom ett EIP-projekt har en robot tagits fram som kommer att möjliggöra automatisk skörd.

läs hela artikeln här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sökhundar hittar växtsjukdomar och ogräs

Hundars enastående förmåga att känna igen olika dofter utnyttjas i ett EIP-Agri-projekt för att snabbt och säkert hitta invasiva ogräs och växtskadegörare. Nu ska hundarnas användning utvidgas till att hjälpa växtodlare inom jordbruket och trädgårdsnäringen

läs hela artikeln här

Färska åkerbönor ger goda livsmedel men utmanande odling

Livsmedel baserade på baljväxter blir allt mer intressant. Den gröna åkerbönan går bra att odla i Sverige och att använda i vanliga maträtter. Det har man kommit fram till i ett innovationsprojekt inom EIP. Men det finns ett par utmaningar.

läs hela artikeln här

Frövitalisering ger snabbare uppkomst och högre skörd

Frövitalisering är en fröbehandlingsteknik som leder till tidigare groning av fröet. Den snabbare uppkomsten ger bland annat tidigare skörd, ökad skörd och bättre konkurrenskraft gentemot ogräs.

läs hela artikeln här

Effektivare renskötsel med ny teknik för id-märkning

Innovationsprojektet utvecklar en teknik för renskötseln som kan bidra till djur i god kondition och en lämplig struktur på renhjorden som ger bästa möjliga köttproduktion och därmed stärkt lönsamhet.

läs hela artikeln här

Rörflen blir klimatsmart strö i djurstallar

Flera olika nyttor kan förenas när rörflen odlas och används till stallströ. Ett EIP-Agri-projekt har gjort det möjligt att utveckla en produktionslinje för strö från rörflen.

läs hela artikeln här

Plan B – Långtidsplan för företag på landsbygden

Verktyget hjälper unga entreprenörer att ställa rätt frågor. EIP-projektet utvecklar ett verktyg som hjälper företagare att planera för långsiktiga aktiviteter, som ägarbyten eller pensionering. Det ger också vägledning för företagets långsiktiga hållbarhet och betydelsen av personliga värderingar för entreprenörskap och ledarskap.

läs hela artikeln här

Könssortera ägg i stället för kycklingar

Ett EIP-Agri innovationsprojekt ska gör det möjligt att könssortera ägg, så att bortsorterade tupp-ägg kan bli livsmedel. Att slippa gasa ihjäl tuppkycklingar vid uppfödning av unghöns till äggproduktionen har länge varit ett önskemål.

läs hela artikeln här

Svenskt löpe ökar ostens mervärde

Svenska gårdsmejerier med osttillverkning från mjölk av ko, get och får behöver stärka sin konkurrenskraft gentemot importerad ost. Ett EIP-Agri-projekt ska göra det möjligt använda svenskt löpe av samma djurslag som mjölken kommer ifrån.

läs hela artikeln här

Smart belysning kan minska energiåtgång och svinn

LED-belysning i växthus sparar energi och kan förses med smart styrning. Med hjälp av innovationsstödet EIP-Agri arbetar Heliospectra AB för att utveckla och kommersialisera en sensor för att detektera stress, kartlägga tillväxten och styra belysningen efter plantans behov.

läs hela artikeln här

Hopp för svensk humle

Mikrobryggerier har blivit allt vanligare samtidigt som intresset för svensk öl är stort. Efterfrågan på svensk humle ökar därför dramatiskt. Potentialen för just svenska humlesorter med kända sensoriska egenskaper undersöks nu i ett innovationsprojekt.

läs hela artikeln här

Kraftfull drönare skapar stora möjligheter

En ny snabb drönare med stor räckvidd har utvecklats för renskötare. Tack vare finansieringen genom EIP-Agri kunde renskötare och en tillverkare tillsammans inleda ett lyckosamt innovationsprojekt.

läs hela artikeln här

Växtbaserad yoghurt på svensk åkerböna - smaken är riktigt bra

Den växtbaserade yoghurt som idag finns i handeln är baserad på soja, kokos eller andra långväga råvaror. Nu har en yoghurt baserad på svensk åkerböna tagits fram tack vare innovationsstödet EIP-Agri, i ett projekt som just avslutats vid RISE.

läs hela artikeln här

Ny app kan minska svampgift i havre


Havre är känsligt för angrepp av svampen fusarium som kan ge höga halter av det giftiga ämnet DON i havrekärnan. Med hjälp av innovationsstödet EIP-Agri utvecklas ett beslutsstöd i form av en app i telefonen, som bedömer behovet av att bekämpa fusarium.

läs hela artikeln här

B2B2C - ny digital platt-form ökar tillgängligheten av regionala livsmedel

Innovationsprojektet B2B2C - Business to business to consumer - ska via en ny digital plattform göra det lättare för konsumenterna och hitta regionala livsmedel. Samtidigt ska plattformen göra det möjligt för producenterna att nå fler kunder och öka sina volymer.

läs hela artikeln här

Förutsägbar kvalitet på svenskt nötkött

Meat Standard Sweden är ett projekt finansierarat genom EIP-Agri som har som mål att förutsäga den sensoriska kvalitén vid slakt, alltså den kvalitet vi upplever med våra sinnen.

läs hela artikeln här

Innovativa grindar för en bättre arbetsmiljö

Ökande storlek på besättningarna och ständigt lösgående djur ökar behovet av rationella och säkra hanteringssystem.

läs hela artikeln här

Nytt odlingssystem för spannmål i permanent vall

Projektet utvecklar en ny metod för spannmålsodling i ett plöjningsfritt odlingssystem. Det ska bidra till att minska växtnäringsläckage och skapa förutsättningar för en stor kolinlagring.

läs hela artikeln här

Revolutionerande nytta för rennäringen

Flera innovationsprojekt utvecklar ny teknik för rennäringen. Ett spännande projekt handlar om övervakning av renar i områden som saknar mobiltäckning.

läs hela artikeln här

Innovativ teknik för klimatstyrning i växthus


Ny teknik utvecklas för att kunna värma och kyla växthus med restvärme från industrier. Innovationen kan drastiskt minska energibehovet och göra det möjligt att odla grönsaker i växthus året runt även i kallt klimat.

läs hela artikeln här

Precisionsodling ökar konkurrenskraften i svensk frukt- och vinproduktion

EIP-projektet ”IoT och artificiell intelligens för att öka konkurrenskraften i svensk frukt- och vinproduktion - världsnyhet i branschen” är nu klart. Vad är det för innovation projektet har utvecklat?

läs hela artikeln här

Att mäta är att veta

Projektet tar fram ett hjälpmedel för att avgöra skördetid och skördemängd av äpple och vindruvor.

läs hela artikeln här

Ventilerad stuka förlänger lagringen

Sockerbetor och stärkelsepotatis är grödor som efter skörd lagras i stuka i fält i väntan på att fabriken kan ta emot dem. För att förbättra lagringsförhållandena och minska lagringsförlusterna, utvecklas en teknik för att ventilera stukan, med innovationsstöd av EIP-Agri.

läs hela artikeln här

Innovationer för läckert och prisvärt svenskt kött


Många efterfrågar svenskt kött av hög kvalitet, men idag är kvalitén lite ojämn. Det vill dessa projekt ändra på.

läs hela artikeln här

Tillsyn av betesdjur med innovativ teknik från orienteringssporten

Framgångar i orienteringssporten kan bli till stor hjälp för att underlätta djurtillsynen på bete.

läs hela artikeln här

Digital växtinformation ger stora tidsbesparingar


Digitalisering av information om trädgårdsväxter och arbetsprocesser har ökat effektiviteten för yrkesverk-samma i planskolebran-schen.

läs hela artikeln här

Restprodukter blir hälso-samma vegetabiliska livsmedel

En ny metod minskar svinnet i kålodling. När broccolihuvudet är skördat kan resten av plantan tas tillvara och bli vegetariska inblandningsprodukter till livsmedelsindustrin.

läs hela artikeln här

Innovativ lösning för
djurdata minskar sanktionsrisk

Ett nytt IT-system gör det möjligt att koppla gårdens datasystem för nötkreatur direkt till Centrala djurdata-basen. Därigenom kan felaktigheter upptäckas direkt och sanktioner undvikas.

läs hela artikeln här

Vilken skärpa! Koll på grönsakerna med drönare

Bättre skördeprognoser med hjälp av drönare ger en mer effektiv och hållbar grönsaksodling. Flera projekt använder avancerad teknik för att styra produktionen bättre.

läs hela artikeln här

Blommande zoner i odlingslandskapet

Mångfunktionella zoner ökar den biologiska mångfalden och ger även andra nyttor i odlingslandskapet.

läs hela artikeln här

Innovativ markering av åkerbrunnar

Smarta brunnsmarkeringar spar miljö, tid och pengar.

läs hela artikeln här

Vallskörd med ny teknik ger renare foder och mindre packning

En ny maskin med flera funktioner kan både skörda, vända, lufta och stränglägga.

läs hela artikeln här

Innovativa drycker med frukt och bär


Nya projekt utvecklar mousserande vin och juice av frukt och bär från Sverige.

läs hela artikeln här

Säkrad pollinering genom skanning av bihälsan


Genom att tidigt hitta varroakvalster i bisamhällen kan skadorna minimeras och friska bin säkras.

läs hela artikeln här

Introducera svensk sötpotatis på marknaden


Det är stort intresse för nya grödor i Sverige. Projektet syftar till att skapa ett säkert system för att introducera svensk sötpotatis och andra nya grödor i Sverige.

läs hela artikeln här

Effektivare tillsyn av djur på bete

Ett EIP-Agri-projekt utvecklar ett övervakningssystem för djurens position och hälsa. Tillsynen av betesdjur är för de flesta mycket resurs-krävande. I takt med att färre lantbrukare använder fler betesmarker, många gånger långt ifrån gården, blir kostnaderna allt högre.

läs hela artikeln här

Innovativ idé i exjobb ledde snabbt till marknaden

Två studenter utvecklade en mobil anläggning för att separera den fasta delen i kogödsel till strö. Att göra ett koncept med en mobil separering är innovativt.

läs hela artikeln här

Suggor i grupp ska utfodras individuellt

Nu ska suggor som lever i grupp få äta i fred. Med elektroniska öronmärken ska de få rätt mängd foder och djurvälfärden kan förbättras.

läs hela artikeln här

Så ska vildsvinen hållas ifrån åkrarna


Innovationsprojektet Vildsvinsstopp har nu utvecklat en ny maskin för att sätta upp elstängsel som ska stoppa vildsvinen effektivt.

läs hela artikeln här

Bättre bekämpning av potatisbladmögel

Projektet utvecklar en ny modell för prognos och varning för potatisbladmögel för att minska den kemiska bekämpningen.

läs hela artikeln här

Skördemaskin lyfter den svenska havtornsodlingen


Skörd och tröskning av havtorn har varit en begränsande faktor för en utökad svensk odling av de attraktiva bären. En havtornsodlare har tack vare innovationsstödet EIP-Agri kunnat utveckla både en skördare och en tröska med rensning.

läs hela artikeln här

Pasta och snacks av svenska baljväxter


Flera projekt utvecklar vegetabiliska proteiner till livsmedelsindustrin av svenskodlad åkerböna och sötlupin.

läs hela artikeln här

Honung med identitet stärker inhemsk produktion

Honung är ett av de mest förfalskade livsmedlen som säljs i Europa.
Ett innovationsprojekt utvecklar en ny analystjänst för såväl geografiskt ursprung som vad honungen består av, inklusive nektarkällor.

läs hela artikeln här

Objektiv klassificering av slaktkroppar med digital teknik

En objektiv klassificering vid slakt av nötkreatur och får har varit efterlängtad länge. Med digitala metoder kan det bli möjligt.

läs hela artikeln här

Bekämpa ogräsen där de växer

Ogräs växer i varierande mängder över ett fält. Bekämpningen skulle därför kunna anpassas efter mängden ogräs i olika delar av fältet. Med hjälp av drönarbilder som ger underlag till sprutföraren, utvecklar Agroväst en ny teknik med stöd från EIP-Agri.

läs hela artikeln här