Landsbygdsnätverket

Enkät: Hur jobbar ni med ung inkludering?

Enkäten är nu avslutad och gruppen har sammanställt svaren. Gruppen arbetar vidare med de teman som medlemmarna önskar få stöttning med. De främsta önskemålen är att få hjälp med hur de kan locka unga, hur de får unga att ta plats och stanna i organisationen samt hur de kommunicerar till unga.

 

Landsbygdsnätverkets tematiska arbetsgrupp Ung inkludering arbetar för att öka medlemmarnas förmåga att inkludera unga. Syftet med den här enkäten är att ta reda ta reda på hur Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer arbetar med den unga målgruppen, vilka utmaningarna och behoven är och hur arbetsgruppen kan bidra till medlemsorganisationernas arbete med att inkludera unga.

 

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Önskar du komma i kontakt med någon i arbetsgruppen för Ung inkludering?
Gå till Kontaktsidan.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU