Landsbygdsnätverket
Lantbrukarens unika roll

Lantbrukarens unika roll - utbildningspaketet

Här hittar du ett utbildningspaket som visar på lantbrukarens viktiga roll i en rad betydelsefulla ekosystemtjänster. Idén är att du ska kunna ordna en träff i ämnet som tar cirka en timme. I paketet finns en film, broschyr, bildserie och en presentationstionstext nedladdningsbart.

Mycket av det som vi kanske tar för självklart och som vi behöver för vår överlevnad är beroende av att det finns en rik biologisk mångfald och aktiva lantbrukare. Detta i sin tur påverkas av politiska beslut och prioriteringar liksom av konsumenternas val. Landsbygdsnätverket vill genom utbildningspaketet uppmärksamma politiker, tjänstemän, forskare, rådgivare, lantbrukare och konsumenter på detta beroendeförhållande.

Utbildningspaketet

Ladda ner följande; Filmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, broschyrenPDF, bildseriePDF och presentationstextWord.
Den trycka broschyren är gratis och beställs genom Landsbygdsnätverket via mejl till Suzanne Printzell, 036 - 15 62 13.

Ekosystemtjänster översiktsbild

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU