Landsbygdsnätverket

Konferens på Gotland om kräftodling och vattenbruk

Sötvattenskräftodling och kräftfiske samt vattenbruk generellt var huvudtema på den lokala och regionala konferensen, som ägde rum på Uppsala universitet – Campus Gotland i Visby, den 27 augusti 2019.

Konferensen arrangerades i ett samarbete mellan Blått centrum Gotland, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Östra Finlands universitet, Landsbygdsnätverket och International Association of Astacology (IAA).

Konsumtion av kräftor är en viktig del av den traditionella skandinaviska kulturen. Samtidigt är den inhemska flodkräftan idag listad som akut hotad framförallt på grund av kontinuerlig spridning av kräftpest, föroreningar, försurning och konkurrens från den introducerade nordamerikanska signalkräftan.

Bland ämnen som diskuterades under konferensen var habitatförbättringar i extensiv kräftodling, odling i växthus, kräftpest och immunförsvar, hummerodling, och riskanalyser. Syftet var att sprida kunskap, erfarenhet och material som finns tillgänglig redan idag om kräftodling samt kräftfiske i synnerhet och akvakultur generellt. Tanken var att förmedla praktisk kunskap och praktiska erfarenheter såväl som de senaste rönen från internationell forskning.

Bland konferensensdeltagarna fanns de som är intresserade av att starta en flodkräftodling och de som har en flodkräftodling och behöver ytterligare kunskap. Även kräftforskare och representanter från myndigheter deltog i konferensen.

Konferensen var uppbyggd med en första dag på svenska med fokus på extensiv kräftodling i synnerhet och vattenbruk generellt. Sen följde två dagar internationellt på engelska med samma tema med en målgrupp från hela Europa men med fokus på situationen för kräftor i norra Europa. Den avslutande dagen innehöll en exkursion till flodkräftodlare, till lokaler där man utrotat den kräftpestbärande signalkräftan, och lokaler där man restaurerat flodkräftbestånd. De fantastiskt informativa dagarna avslutades med en traditionell kräftskiva på forskningsstationen Ar.

Izabela Alias, vattenbrukssamordnare, Jordbruksverket

Material att ladda ner

Presentationer

Kräftodlingens ABCPDF, Lennart Edsman, SLU
Hållbar flodkräftodling i dammar – dokumentation, födoval och biologisk mångfaldPDF, Per Nyström, Ekoll AB
Gotland; Kräftor, odling och produktutvecklingPDF, Rolf Gydemo, RG Fiskerikonsult
e-DNA i en droppe vattenPDF, Patrik Boman, SLU
Odling av flodkräfta – spelar genetiken någon roll?PDF, Johan Dannewitz, SLU
Hantering av signalkräftaPDF, Sofia Brockmark, Havs- och vattenmyndigheten
Främmande arter och hummerPDF, Sanna Eriksson, Havs- och vattenmyndigheten
Vattenbruket i SverigePDF, Andreas Pettersson, Blått Centrum Gotland
Jordbruksverket främjar svenskt vattenbrukPDF, Izabela Alias, Jordbruksverket
SLU satsar på akvakulturPDF, Anna Norman Haldén, Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk/SLU Aquaculture

Program

Program 27 augustiPDF
Program 28-30 augustiPDF

Book of abstracts

Book of abstractsPDF

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU