Landsbygdsnätverket
Yrkesfiskare. Foto: Scandinav bildbyrå.

Den tematiska gruppen för fiske-, och vattenbruk arbetar inom yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk. Foto: Scandinav bildbyrå.

Fiske och vattenbruk

Syftet med inriktningen fiske och vattenbruk i Landsbygdsnätverket är att underlätta havs- och fiskeriprogrammets genomförande genom lärande, samarbete och dialog mellan organisationer och myndigheter som är aktiva på nationellt plan inom fisket och vattenbruket.

Landsbygdsnätverkets mål är att verka för landsbygdsutveckling. Med landsbygdsutveckling menar vi också utveckling av kustsamhällen och andra fiskerelaterade samhällen samt utveckling av näringar med anknytning till fiske och vattenbruk.

Den tematiska gruppen ska arbeta med tre sektorer – yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk. I arbetsplanen finns detaljerna om vad vi menar med de olika sektorerna och även insatsområdena.

Det övergripande målet för projektet

Att stödja aktörer som verkar inom områdena yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk och förse dem med bra verktyg, en god kunskapsbas och inspiration för det arbete de ska utföra inom ramen för havs- och fiskeriprogrammet i Landsbygdsnätverket.

Fyra insatsområden:

  1. Förmedla kunskapen om mindre miljöbelastande system och redskap till Landsbygdnätverkets medlemmar.
  2. Stärka hållbar konkurrenskraft genom kompetensutveckling av aktörer inom fiskerinäringen.
  3. Stödja hållbara förvaltningsmodeller.
  4. Främja de ungas möjligheter att verka inom fiske och vattenbruk.

Läs om vad som är på gång i insatsområdena.

Den tematiska gruppens sammansättning

Det finns en liten grupp på åtta till nio personer som utgör basen i arbetet. Där finns kunskap och erfarenheter inom alla de områden som den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk ska hantera. Den tematiska gruppen arbetar med särskilda insatsområden. Inom varje insatsområde genomförs olika aktiviteter, som ska leda till det specifika mål som finns för varje insatsområde. Stor del av arbetet inom aktiviteterna utförs av medlemsorganisationerna inom Landsbygdsnätverket. Därigenom kan många av Landsbygdsnätverkets medlemmar bli delaktiga inom ramen för den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk.

Vill du bidra till arbetet?

Har du kunskaper, idéer, funderingar inom våra aktuella områden är du välkommen att höra av dig till någon i den tematiska gruppenlänk till annan webbplats. Kanske vill du jobba inom ett insatsområde eller vill du bara berätta om dina tankar. Allt är välkommet.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU