Landsbygdsnätverket

Innovationsstödet EIP-Agri inom jordbruk, trädgårds- och rennäring

Innovationsstödet i landsbygdsprogrammet har under 2014 - 2020 gett unika möjligheter. Med full finansiering från stödet har innovatörerna utveckla sina idéer och hittat lösningar på utmaningar. Det har gjorts tillsammans med andra i innovationsgrupper. Innovationsstödet söks hos Jordbruksverket som sköter handläggning. Det är när idén kommit till användning eller efterfrågas på marknaden som det blir en innovation.

För närvarande kan man inte söka nya innovationsprojekt inom EIP-Agri. När det kommer nya medel kommer information om det på sidan Söka innovationsstödetöppnas i nytt fönster

Hitta alla svenska innovationsprojekt

I vår databas finns en översikt av alla de cirka 80 svenska innovationsprojekten på sidan Godkända innovationsprojekt EIP-Agri. Du kan söka på kategori, plats eller enskilt projekt.

För dig som vill inspireras

Om du vill veta mer om de enskilda innovationsprojekten går du till sidan Inspirerande innovationsprojekt

Nyhetsbrev om EIP-Agri

Prenumerera på EIP-Agris nyhetsbrev. öppnas i nytt fönster Läs tidigare nyhetsbrev - scrolla ner på sidan

Även en liten nyhet kan göra stor skillnad

Det finns många lantbrukare, rådgivare och andra verksamma i praktiken som ser nya utmaningar eller förbättringsbehov och har idéer om hur de kan tas om hand. Det kan vara en ny produkt, en ny metod, en ny form av service, en ny produktionsprocess, ett nytt sätt att nå marknaden eller ett nytt sätt att organisera saker. Det måste inte vara stora avancerade innovationer.

Det här får du pengar till

I Sverige avsatte regeringen 440 miljoner till stöd för så kallade innovationsgrupper. I en innovationsgrupp samarbetar företagare med till exempel rådgivare, forskare och företrädare från någon annan bransch för att lösa ett problem eller en utmaning. Du kan få hjälp att hitta samarbetspartners var som helst i Sverige och i något annat EU-land. Du och de andra får via stödet betalt för eget arbete, material, tester, möten och resor.

Det handlar om stöd i form av riskvilligt kapital. Man vet ju inte säkert om det blir en innovation eller inte. 

Observera att stödet gäller jordbruk, trädgårds- och rennäring, men inte fritidsodling, skog, vattenbruk eller allmän landsbygdsutveckling. 

Innovationsstödet ingår i EU-satsningen EIP-Agri

Europeiska innovationspartnerskapet EIP-Agri syftar till ökad konkurrenskraft och hållbar produktion. Det ska bidra till våra behov av livsmedel, foder, bioenergi och biobaserade material. Läs mer om EIP-Agri på EU-nivå.

Innovationssupporten

Behöver du diskutera om din idé är en möjlig innovation? Då finns innovationssupporten som kan hjälpa dig med vilka kunskaper och erfarenheter som finns kring din utmaning. Du kan även få tips på deltagare till din innovationsgrupp.

Innovationsnätverket möjliggör kontakter

Inom Landsbygdsnätverket finns ett innovationsnätverk. Syftet är att knyta samman innovationsgrupper, rådgivare, forskare, organisationer, med flera för utbyte av ny kunskap och nya erfarenheter både nationellt och internationellt.

Kontakt

Johan Ascard, samordnare av innovationsnätverket, +46 (0)734 01 90 89

Vad är viktigt att tänka på när du vill utveckla din idé till en innovation?

Se filmen Innovation – från prototyp till marknad.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU