Landsbygdsnätverket
SAM_4544

Foto: Farnet

Europeiska fiskeområdenas nätverk

Farnet är ett nätverk av personer som tillämpar lokalt ledd utveckling (CLLD) inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Nätverket samlar lokala aktionsgrupper för fiske (FLAG), förvaltningsmyndigheter, privatpersoner och experter från hela EU för att arbeta med hållbar utveckling av fiske- och kustområden.

Fiskeområden runt om i EU står inför stora utmaningar. Stadigt minskande inkomster och sysselsättning inom fiskerisektorn har lyft fram behovet av innovativa, hållbara lösningar för alla. Genom att föreslå och pröva nya lösningar ger lokalt ledd utveckling (CLLD) lokala fiskerigrupper ett verktyg för att ta itu med dessa utmaningar. Farnet hjälper dem att förverkliga detta.