Landsbygdsnätverket
Grön ruta med vit text: ta dig an en utmaning

Medlemserbjudande: Ta dig an en utmaning

Har du och din organisation en utmaning som ni behöver lösa ihop med andra organisationer och myndigheter? Är det svårt att hitta tiden och pengarna för att samla ihop de aktörer som behövs för att lösa utmaningen? Ligger utmaningen inom ramen för vad vi tillsammans ska främja genom Landsbygdsnätverket?

Landsbygdsnätverkets styrgrupp har avsatt resurser för att möjliggöra vårt nya arbetssätt som vi kallar Utmaningsdriven nätverksprocess. Syftet är att det ska bli enklare för dig som medlem att genom nätverket ta dig an en utmaning som du kan lösa tillsammans med andra medlemsorganisationer samt andra aktörer för att lösa en utmaning kopplad till landsbygdsutveckling.

En trappa med fem trappsteg.

Processen är uppdelad i fem steg. Så här går det till:

  1. Du har identifierat en utmaning som du vill ta dig an tillsammans med andra aktörer inom och utanför Landsbygdsnätverket. Du tar kontakt med oss på Landsbygdsnätverkets kansli och vi bokar ett möte. Vid mötet får du träffa en samordnare från kansliet och tillsammans konkretiserar ni utmaningen och undersöker om den möter de fastställda kriterier som finns för nätverksprocessen.

  2. Du får tillgång till en pott på 40 timmar med arvode för att ta kontakt med de aktörer du vill genomföra nätverksprocessen tillsammans med, fylla i en arbetsplan och göra en budget.

  3. Arbetsplan och budget beslutas av antingen kanslichef eller Landsbygdsnätverkets styrgrupp. I samråd med din samordnare vid kansliet kan nätverksprocessen påbörjas. I det fall utmaningen har en tydlig koppling till en aktiv arbetsgrupp inom nätverket sker också ett samråd med aktuell ordförande innan processen startar.

  4. Arbetet enligt den beslutade arbetsplanen startar! Ni arbetar enligt planen och fakturerar kansliet regelbundet för kostnader som uppstår under processens gång. Villkor för arvoden och andra kostnadsersättningar följer Landsbygdsnätverkets riktlinjer. Upphandling av externa tjänster sker genom kansliet och enligt de rutiner som finns för offentlig upphandling. Samordnaren har en vägledande men inte någon utförande roll.

  5. När arbetet är utfört avrapporteras nätverksprocessen. Avrapporteringen ska innehålla en redovisning av resultat i relation till de mål som satts upp i arbetsplanen och en beskrivning av hur de levererar till nätverkets etappmål i som finns beskrivna i nätverkets aktivitetsplan.

Mer information

Läs intervjun med Maria Gustafsson om Medlemserbjudande: Ta dig an en utmaning.

Är du nyfiken på eller har en utmaning du vill driva genom en utmaningsdriven nätverksprocess kan du kontakta Veronica Andrén, samordnare på Landsbygdsnätverkets kansli. kansliet@landsbygdsnatverket.se

Ta dig an en utmaning – pågående processer

Här hittar du mer information om de utmaningsdrivna nätverksprocesser som pågår.