Landsbygdsnätverket
Två barn som springer på en äng.

Foto: Scandinav/Stefan Isaksson

Nationell Landsbygdsträff 2021

Den 10 februari 2021 arrangerar Tillväxtverket och Landsbygdsnätverket i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner den Nationella Landsbygdsträffen.

Tillsammans med våra regionala medarrangörer länsstyrelser och regioner bjuder vi in dig som verkar på lokal, kommunal, regional eller nationell nivå. Träffen riktar sig till dig som är möjliggörare för landsbygdsutveckling.

Under dagen lyfter vi de innovativa landsbygderna, utvecklingskraften och hur vi tillsammans möter framtiden. Du som deltar får inspiration, kunskapsutbyte och samtal med hela landsbygdssverige.

För mer information om träffen och programinnehållet, kontakta Hans-Olof Stålgren, Landsbygdsnätverkets kansli.

Övrig information om anmälan kontakta Evelina Selander, Tillväxtverket.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU