Landsbygdsnätverket

Bildmontage, foton från Scandinav bildbyrå. Fotografer: Hanna Ågren, Lisa Wikstrand, Matilda Holmqvist, Martin Almqvist.

Medlemsträffen 2021: Så gör vi varandra (ännu) bättre!

Den 25 november är det medlemsträff för Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer och planeringen för detta evenemang pågår just nu för fullt. Medlemsträffen är ett tillfälle för representanter från medlemsorganisationerna att lära mer om varandra, skapa nya kontakter och stärka relationer för framtiden.

Programmet är under utformning, men redan nu kan vi berätta att vi har bokat en lokal i Stockholm för en heldag. Medlemsträffen kommer bjuda på korta inspirerande föreläsningar varvat med aktiviteter som mingel och workshops med följande teman:

  • kommunikation
  • demokrati
  • arbete mellan nivågränser
  • internationellt samarbete.

Under en del av eftermiddagen kommer Landsbygdskommunikatörerna att ha en egen workshop.

Deltagare

Målet är att en kontaktperson samt en kommunikatör eller kommunikationsansvarig från varje medlemsorganisation deltar, plus de som ingår i styrgrupp/arbetsgrupper. Deltagandet är kostnadsfritt.

Fler träffar i samband med medlemsträffen

Landsbygdsnätverkets styrgrupp kommer hålla möte den 24 november i anslutning med medlemsträffen. Dessutom får nätverkets arbetsgrupper möjlighet att ses och samverka över gruppgränserna dagen efter träffen, den 26 november.

Inbjudan kommer efter sommarlovet

 En inbjudan med program kommer att skickas ut vid månadsskiftet augusti/september. Inbjudan går till medlemsorganisationernas kontaktpersoner, Landsbygdskommunikatörerna, styrgruppen och arbetsgrupperna.

Kontakt

Har du tips, tankar eller frågor?
Kontakta samordnare Veronica Andrén, tel. 036-15 61 61.

Publicerades 2021-06-10

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU