Landsbygdsnätverket
Bild med blandade svenska sedlar

Vinnova satsar 94 miljoner på innovationer i krisens spår

Samverkan för ökad kolinlagring i jordbruksmark, klimatkompensation för biologisk mångfald, biokol som lösning och produkt och lokalisering av gamla fiskeredskap. Det är några av de samverkansprojekt som Vinnova finansierar inom programmet Utmaningsdriven innovation.

I projekten samarbetar företag, offentliga verksamheter, akademi och civilsamhället för att möta viktiga samhällsutmaningar och bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Tolv projekt har fått finansiering med sammanlagt 94 miljoner kronor för att utveckla, testa och införa lösningar i större skala.

Läs mer om satsningen på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades