Landsbygdsnätverket
Heikki Sojakka, Johan Gestrinius, Tony Svensk och Linus Andersson

Heikki Sojakka, Johan Gestrinius, Tony Svensk och Linus Andersson längst fram driver tillsammans ViridiFibra. Foto: Kerstin Gauffin, Jordbruksaktuellt

Vinnande markduk korad i innovationstävling

Det blev ViridiFibra Markduk som segrade i innovationstävlingen Material för framtidens jordbruk. Prispengarna på 100 000 kronor kommer att användas till fortsatt utveckling av produkten.

Motiveringen: Det är en cellulosabaserad markduk, ämnad för trädgårdsodling och jordbruk. Den ger odlingen ett förstklassigt skydd mot ogräs och hjälper till att öka skörden. Vattningsbehovet minskar och det skapas ett stabilare mikroklimat för växterna. Till skillnad från vanliga odlingsdukar är denna helt biologiskt nedbrytbar och tillverkad från hållbara råvarukällor – detta innebär att ingen fossil plast riskerar att hamna i naturen.

Tävlingen finansieras som ett Vinnovaprojekt, som Wargön Innovation drev i samverkan med LRF Väst, HIR Skåne, Perstorp, IVF, Swerea och Landsbygdsnätverket.

Prisutdelning ägde rum under Borgeby Fältdagar och priset var 100 000 kronor i utvecklingscheckar. Pengarna ska användas till att berika markduken med näringsämnen och lämplig repellent för att hålla skadedjur borta.

ViridiFibra Markduk

Foto: Johan Gestrinius

Publicerades