Landsbygdsnätverket
Vall som precis slagits och ligger i mönster på åkern

Foto: Urban Wigert

Vallkonferens - inspiration för nya innovationsprojekt

Den 7-8 februari går Vallkonferensen av stapeln på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Uppsala. Då kan du ta del av det allra senaste från forskning och rådgivning om vall och bete. Över 30 koncentrerade föredrag om bland annat odlingsfrågor, vallfoder till olika djurslag, bete, biologisk mångfald, klimat, krisberedskap och ekonomi.

Landsbygdsnätverkets innovationssupport deltar och visar korta glimtar från spännande innovationer och innovationsprojekt som finansierats via EIP-Agri. Vi informerar också om innovationsstödet 2023–2027. Det kommer att finnas över 100 miljoner kronor årligen till nya innovationsprojekt och det blir flera förändringar i ansökningsprocessen för att underlätta denna och minska handläggningstiden.

Det är fjärde gången vallkonferensen samlar intresserade från hela landet.
Tidig registrering, senast den 19 december, ger en lägre deltagaravgift.

Läs mer och anmäl dig på SLUs webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konferensen arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Växa Sverige, Hushållningssällskapet, LRF, Greppa Näringen/Jordbruksverket.

Publicerades