Landsbygdsnätverket
EIP-Agri fokusområde

Välj rätt fokusområde!

Det var hela tjugo ansökningar till Rådgivande bedömningskommitténs senaste möte i september. Budgetarna för de projekt som fick bifall vid detta möte omfattade totalt 30 miljoner. Jordbruksverket har begärt att få göra viss omfördelning varför det är viktigt att välja rätt fokusområde.

Av ansökningarna som kom in den 21 september var det två ansökningar som gällde utvidgning av pågående projekt. I bägge fallen var det omfattande utökningar, vilket bidrog till att inget av dem blev beviljat.

Av övriga blev tre sökande uppmanade att komma in med en ny ansökan och en ansökan blev bordlagd i väntan på svar på viktiga frågor. Budgetarna för de projekt som fick bifall vid detta möte omfattade totalt 30 miljoner.

Till beslutsmötet om gruppbildningsstöd den 3 oktober har det inkommit 9 ansökningar, alltså fortsatt stort intresse.

Omfördelning i fokusområde

Den kvarvarande budgeten omfattar 75 miljoner. Jordbruksverket har begärt att få göra viss omfördelning, inom fokusområde 3A, och godkänns det ser fördelningen på de olika fokusområdena ut på följande sätt;

2A Konkurrenskraft — 37 miljoner

3A Korta livsmedelskedjor — 6 miljoner

3A Djurvälfärd — 10 miljoner

4ABC Miljö — 22 miljoner

5BC Energieffektivisering — 0,1 miljoner

5D Minska utsläpp — 0,2 miljoner

Som synes finns inga pengar kvar i 5BC eller 5D, medan det finns mycket kvar inom 4ABC Miljö. Det fokusområdet innefattar åtgärder för att;

  • återställa, bevara och förbättra den biologiska mångfalden och de europeiska landskapens karaktär (fokusområde 4A)
  • förbättra vattenförvaltningen, inklusive hanteringen av gödsel- och växtskyddsmedel (fokusområde 4B)
  • förebygga markerosion och förbättra markskötseln (fokusområde 4C)

Publicerades