Landsbygdsnätverket
Bild: Per Frankelius, Grönovation

Bild: Per Frankelius, Grönovation

Vad är en innovation?

För att få ännu mer kunskap om innovationer och innovationsprocessen ordnade vi en utbildningsdag nyligen för innovationssupporten och alla som på Jordbruksverket kommer i kontakt med EIP-Agri och innovationsstödet.

Utbildningsdagen innehöll också information om vilka andra innovationsstödjande system och aktörer som finns i Sverige. Till vår hjälp hade vi Charlotte Norrman, forskare och lärare på Linköpings universitet med särskild inriktning på innovationer och entreprenörskap.

Det här var den definition som Charlotte utgick ifrån när hon gick igenom olika perspektiv på innovation, entreprenörskap och företagande:

”Innovation är något som är nytt med hög grad av originalitet, kan uppträda inom vilket område som helst, gör insteg eller vinner fäste i samhället, ofta via marknaden och betyder något revolutionärt för människor.”

För att verifiera att en idé eller ett förslag till lösning verkligen har potential att bli en innovation kan man testa den med hjälp av en bild från Per Frankelius, Grönovation (se ovan)

Publicerades