Landsbygdsnätverket
Tyska innovationsgrupper

Forskningskoordinatorn Ralf Loges på försöksgården Lindhof berättar om ett av innovationsprojekten. Det handlar om optimerad betesdrift och intresset är stort även hos dem det gäller. Foto: Inger Pehrson

Tyska innovationsgrupper har kommit långt

Schleswig–Holstein, en av Tysklands 16 delstater, startade redan hösten 2014 med EIP-Agri. Det var anledningen till att det hölls en konferens i Kiel den 26-27 september med presentationer från olika innovationsgrupper i såväl Schleswig-Holstein som andra tyska delstater.

I hela Tyskland pågår runt 120 innovationsgrupper. Utmärkande för de flesta av de tyska projekten är att de mer har karaktären av problemlösning och kunskapsspridning än strikta innovationsprojekt som i Sverige.

Man samlar många företrädare för en bransch, oftast under ledning av forskare och testar olika lösningar för att sedan sprida resultaten till lantbrukarna. En annan skillnad från Sverige är att innovationsgrupperna i exempelvis Schleswig–Holstein inte får någon timersättning för att delta i möten utan bara för rent praktiskt arbete.

Publicerades