Landsbygdsnätverket
På bilden syns en ren, en traktor och en remsa från en frukt- och bärodling.

Två nya innovationsprojekt

Här hittar du information om två EIP-Agri-projekt som nyligen blivit godkända.

Gårdsmejeristostlöpe från svenska idisslare - killing, lamm och kalv, ett utvecklingsarbete med innovationskraft för hela näringen

Projektet ska utveckla, utvärdera, optimera och tillämpa en metod för framställning av svenskt löpe från killing, lamm och kalv till gårdsmejerister. De ska ta fram ostlöpen som ska framställas av löpmagar från killingar, lamm och kalvar som är uppfödda och slaktade i Sverige och endast har druckit mjölk från sitt eget djurslag. Sveriges lantbruksuniversitet ansvarar för projektet.

Flödesmätare och reglerare för eftermontage på gödseltunnor

Projektet ska utveckla flödesmätare och reglerare för eftermontage på gödseltunnor. Målet är att få gödsel mer homogen genom omrörning i flytgödseltunna istället för i gödselbrunn. Detta innebär att man reglerar flödet för att anpassa behovet på olika delar av fältet som ska gödslas. RISE ansvarar för projektet, som främst utförs i Västra Götaland. 

Läs mer om dessa och övriga innovationsprojekt på Landsbygdsnätverkets webb Öppnas i nytt fönster..

Publicerades