Landsbygdsnätverket
Många personer utomhus lyssnar till föreläsning

Foto Thomas Nilsson

Tematräffar i höst – reservera dagarna

Landsbygdsnätverket har fler möten på gång. Alla med olika teman. Allt ifrån affärsmodellsinnovation inom odling till kommunikation och kunskapsöverföring. Boka dagarna redan nu.

Tema Affärsmodellsinnovation inom odling. Öjebyn Agro Park, 17-18 oktober.
Samverkan med Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, SLU, Piteå kommun, Högskolan i Kristianstad, ICA med flera.

Kompetenser från vitt skilda håll sammanstrålar och inspirerar. Med hjälp av praktiska erfarenheter och forskning inom bland annat odling, sensorik, affärsmodellsinnovation och marknad, tar vi oss tillsammans an utmaningar och möjligheter för spannmåls- och potatisodling i norra Sverige.

Anmäl dig redan nu Länk till annan webbplats.

Tema Kommunikation och kunskapsöverföring. Vreta kluster 22 november.
Samverkan med AgroÖst, Vreta kluster, Länsstyrelsen Östergötland med flera.

Vi inspireras om hur vi tillsammans kan utveckla och överföra kunskap, och bjuds på verktyg för god dialog och spännande kommunikation. Vi pratar om vikten av att se och förstå olika perspektiv, och kunskapsöverföring åt olika håll.

Anmäl dig redan nu Länk till annan webbplats.

Tema Digitalisering. Jordbruksverkets regionkontor i Landskrona 30 november. Bland annat om Jordbruksverkets förstudie om kunskapsnav för digitaliserat jordbruk. Samverkan med Analysys Mason, RISE, Agronod m.fl.

Information om Jordbruksverkets förstudie om kunskapsnav för digitaliserat jordbruk. Vi pratar om vad vi menar vi med digitalisering, och vem som är intresserad av vilken data. Tvärfunktionellt arbete och praktiska case inspirerar, och resultat från studien presenteras. Målet med dagen är att höja kompetensen och diskutera farhågor och möjligheter med digitalisering.

Anmäl dig redan nu Länk till annan webbplats.

Publicerades