Landsbygdsnätverket

Ta chansen att delta i fokusgrupp

Under kommande år startar fem nya fokusgrupper på EU-nivå. Att delta innebär en stor möjlighet till nya kunskaper, ett nytt nätverk och möjligheter att påverka ämnen för forsknings- och innovationssatsningar. Ansökan om att delta ska vara inne senast den 23 januari.

Ämnena för de nya fokusgrupperna är:

  • Wildlife and agricultural production
  • Sustainable industrial crops in Europe: new market opportunities and business models which do not replace food production
  • Reducing the plastic footprint of agriculture
  • Sustainable beef production systems
  • Climate-smart (sub)tropical food crops in the EU

Mer information och länk till anmälan finns på EIP-Agris webbplats. Länk till annan webbplats.

I en fokusgrupp samlas 20 experter på ett särskilt ämne inom jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsnäringen. Vid två workshoppar görs en beskrivning av hur läget är, vilka problem respektive möjligheter man ser samt vilka forsknings- eller innovationsinsatser som behövs. Fokusgrupperna varar i cirka ett och ett halvt år och samlar det viktigaste från arbetet i en slutrapport som alla har tillgång till.

Vem som helst kan ansöka om att få vara med med i en fokusgrupp. EIP-Agri Service Point väljer sedan ut deltagare bland de som sökt utifrån bland annat olika kompetenser och geografisk tillhörighet. Det gäller att marknadsföra sig väl eftersom konkurrensen om platserna är stor. EU-kommissionen står för resa och boende och Landsbygdsnätverket kan betala dagsarvoden.

Publicerades