Landsbygdsnätverket

Foto PicMonkey

Spännande innovationer i Hushållningssällskapets Agtech Challenge

Många nya innovationsidéer har kommit fram i Hushållningssällskapets tävling Agtech Challenge. Den har som mål att öka lönsamheten och hållbarheten genom innovationer och digital utveckling inom lantbruket, trädgårdsnäringen och rennäringen.

– Nu finns 15 intressanta tävlingsbidrag, från hela Sverige, från Luleå i norr till Bjärred i söder. Alla bidragen har som ambition att förbättra klimatet, effektivisera och optimera jordbruket, säger Ulla Frisk, projektledare för Agtech Challenge.

Ett av bidragen handlar om ett storskaletest av ogräsroboten Ekobot, som utvecklas i ett EIP-projekt. Maskinen ska testas av HIR Skåne hos två större lökodlare.

– Det är spännande att EIP-projekten utvecklas vidare i nya projekt så att de kommer ut på marknaden, säger Johan Ascard, innovationssamordnare på Landsbygdsnätverket.

Du kan läsa mer om de 15 tävlingsbidragen på Hushållningssällskapets webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerades