Landsbygdsnätverket
Svenska sedlar

Projektmedel framöver

Jordbruksverket konstaterar att pengarna för EIP- projekt börjar ta slut i den här programperioden. Det går inte längre att söka gruppbildningsstöd.

Just nu finns cirka 40 miljoner kronor kvar för innovationsprojekt. Inför kommande bedömningsmöte den 25 februari finns 21 nya ansökningar. Efter detta möte vet vi mer om hur mycket pengar som återstår.

Det blir troligen ytterligare ett bedömningsmöte den 31 mars. Ansökningar till detta möte ska vara inne senast den 17 februari. Projekten bör vara avslutade under 2022 för att ha marginal till april 2023 då allting måste vara slutrapporterat. Ett flertal projekt har begärt framflyttning av slutdatum.

Publicerades