Landsbygdsnätverket
EIP-Agris projektledarträff den 23 januari 2020

Projektledarträff för nya samarbeten

Den 23 januari var det drygt 30 innovationsprojekt som representerades på plats i Stockholm för att byta erfarenheter och hitta möjliga samarbeten. Nu finns alla dagens presentationer digitalt att beställa för dem som inte var med träffen.

- Det är bra för projektledarna att träffas och få veta mer om varandras innovationsprojekt, säger Inger Pehrson från EIP-Agris innovationssupport. På det sättet kan de lära känna varanda för erfarenhetsutbyten och helt nya samarbeten.

- Jag var imponerad att alla kunde göra korta precisa presentationer som satte projekten i ett sammanhang. Syftet med träffen var ju också att dela erfarenheter för möjliggöra smidigare ansöknings- och handläggningsprocesser.

Information under träffen

Jordbruksverkets handläggare berättade om de administrativa rutinerna för att söka utbetalning. Det blev en bra diskussion där det kom fram många konstruktiva förslag från projektledare och projektägare kring hur administrationen av projekten kan förenklas.

Jordbruksverket presenterade också sina förslag till näringsdepartementet om hur hanteringen av EIP-Agri kan förbättras i nästa programperiod.

- Många undrade hur det blir med pengar till EIP-Agri i nästa programperiod men Åsa Wolgast från Näringsdepartementet hade ännu inga svar att lämna på den frågan.

Om du vill ha presentationerna digitalt som pdf-fil kontaktar du Johan Ascard

Vill du se alla projekt hittar du dem på sidan Godkända innovationsprojekt Öppnas i nytt fönster.

Publicerades