Landsbygdsnätverket
Svenska sedlar

Pengarna slut men snart väntas nya medel

Pengarna till EIP-Agri är för närvarande slut. Nya medlen kommer troligen redan 2021.

Till följd av omfördelningen av budgeten i landsbygdsprogrammet så drogs tyvärr de sista pengarna in som fanns kvar i EIP-Agri. Medel är dock kvar till samtliga ansökningar som har fått bifall och är under handläggning. Det gäller ansökningar som kom in under 2019 samt de som bedömdes av den rådgivande kommittén den 25 februari i år.

De ansökningar som skickats in i år efter den 13 januari, och som skulle ha bedömts den 31 mars och 23 april, kommer därför att avslås med motiveringen att det inte finns pengar i budgeten. Samtliga sökanden har uppmanats att återkomma när det finns nya pengar.

Det kommer troligen nya pengar till EIP-Agri redan i början av 2021 i förlängningsbudgeten. Vi återkommer om detta.

Publicerades