Landsbygdsnätverket
Förnybar energi

Ökad användning av förnybar energi på gården

Första workshopen äger rum den 21-22 november.

Syftet med fokusgruppen är att förbättra produktionen och användningen av förnybar energi på gårdsnivå och på landsbygden genom att söka efter de bästa lösningarna och de innovativa metoderna. Intressant är att titta hur jordbrukare och andra aktörer på landsbygden kan ha ett nära samarbete.

Publicerades