Landsbygdsnätverket
Beescanning med mobil

Foto: Beescanning

Ny teknik avslöjar angrepp mot bin

Lång erfarenhet från biodling och ett starkt teknikintresse. Det var kombinationen som ledde till Björn Lagermans succéartade innovation BeeScanning. Metoden för att hitta varroa i biodlingarna sprider sig nu över världen.

Björn Lagerman har arbetat med biodling på heltid i 45 år. Och precis som alla andra i branschen har han med oro sett hur spridningen av varroakvalstret har blivit ett allt större problem. I Europa beräknar man att runt 20 procent av bina dör under vintern på grund av parasitangreppen och på andra håll i världen är problemen ännu större.

Men till skillnad från sina kollegor hade Björn Lagerman en idé om vad man skulle kunna göra åt problemet.

– Jag har alltid fotograferat mina bin systematiskt, jag hade en idé om att på något sätt kunna använda materialet som prognosverktyg. 2016 började jag så fundera på om man inte skulle kunna använda ett ansiktsigenkänningsverktyg för att analysera bilder och på det sättet upptäcka varroa. Det var så det hela startade, berättar Björn Lagerman.

Bescanning diagnostik

Foto: Beescanning

Innovationsgrupp

Med sin bakgrund inom naturvetenskap och brinnande teknikintresse började han arbeta aktivt med idén och insåg snart att det var fullt möjligt att utarbeta en fungerande metod. Hösten 2016 satte han samman en innovationsgrupp med folk från SLU, biodlare och experter inom AI, artificiell intelligens. 2017 sökte man och fick innovationsstöd inom EIP-Agri genom Jordbruksverket på sammanlagt 3,5 miljoner kronor, vilket var helt avgörande för möjligheten att utveckla produkten, säger Björn Lagerman.

Under våren 2018 utvecklades appen som 2 000 biodlare över hela världen använder redan nu – trots att den ännu inte är officiellt lanserad.

– Varroan är ett stort problem och med vårt analysverktyg kan man på ett tidigt stadium upptäcka om bina är angripna och i så fall hur mycket. Det ger en möjlighet att sätta in tidiga åtgärder vilket är helt avgörande för att lyckas, förklarar Björn Lagerman.

Åtta utmärkelser

Uppfinningen har väckt stor uppmärksamhet, givetvis i biodlarbranschen, men även på den internationella innovationsscenen. Bara under 2018 har BeeScanning fått åtta olika utmärkelser. Bland annat vann man Venture cup för innovativa startups och i konkurrens med 5 000 andra vetenskapsbaserade innovationer blev företaget utvalt bland de 100 bästa av spinoff.com.

– Det är ett kvitto på att vårt arbete har gett resultat, men det visar också att medvetenheten om binas betydelse har vuxit väldigt mycket på senare år. Allt fler förstår att om inte bina mår bra så kan det hota hela vår livsmedelsförsörjning, säger Björn Lagerman.

Text: Jakob Hydén

Publicerades