Landsbygdsnätverket
Enklare handläggning

Ny rutin kortar handläggningstid

Jordbruksverket håller nu på att införa en ny rutin när det gäller rimlighetsbedömning av olika kostnadsposter i ansökningarna.

I stället för att bedöma 100 % av de olika posterna ska man nu kanna bedöma endast 70 %. Detta sparar handläggningstid till gagn för alla.

Det som definitivt kortar och underlättar handläggningen av ansökningar är om ansökningarna är korrekta från början. Det märks vilka sökande som har utnyttjat exempelansökan Skräppdödaren med budget och checklistor som ligger på EIP-Agris sajt . De ansökningarna kräver inte alls lika mycket kompletteringsarbete och möjliggör en bättre bedömning.

Publicerades