Landsbygdsnätverket
Man som håller en tänd glödlampa i handen.

Foto: Riccardo Annandale/Unsplash

Ny innovationscoach till Landsbygdsnätverket

Jordbruksverket söker en innovationscoach på halvtid. Du kan nu lämna anbud på ett uppdrag som innovationscoach, som ska arbeta proaktivt med kunskap- och innovationsfrämjande i gröna näringar. Arbetet ska bedrivas i samarbete med EIP-Agri innovationssupporten och andra inom Landsbygdsnätverket.

Uppdraget är på halvtid och det kan vara en person eller två som delar på uppdraget. Uppdraget är på ett år till att börja med, med möjlighet till förlängning upp till tre år.

Anbudet ska vara inne senast torsdag 28 oktober 2021.

Innovationscoachen ska kunna arbeta förutsättningslöst, inte bara med innovationsfrågor utan även med kunskapsutveckling och med olika aktörer som kan samverka och bidra till att bygga upp långsiktiga strukturer. Innovationscoachen ska arbeta proaktivt och uppsöka och hjälpa personer och aktörer att samverka och utveckla sin förmåga att utveckla innovationer och öka sin kunskap, för att därigenom kunna bidra till ett mer hållbart och konkurrenskraftigt lantbruk.

Innovationscoachen ska också inspirera och fånga upp kunskaps- och innovationsidéer inom sitt ämne och initiera projekt samt bidra till att resultaten från olika projekt sprids och kommer till användning. Innovationscoachen ska hjälpa personer och organisationer att finna rätt kanaler och finansieringsmöjligheter av sina utvecklingsidéer och kunskapsbehov.

Innovationscoachen ska även arbeta med att koppla ihop olika aktörer och finansiärer i kunskaps- och innovationssystemet, både nationellt och på EU-nivå. Det innebär bland annat att koppla ihop aktörer inom gröna näringar med andra aktörer i livsmedelssystemet.

Publicerades