Landsbygdsnätverket
Innovation_4

Flera nya innovationsprojekt har tillkommit de senaste månaderna och också blivit formellt godkända.

Vill du se alla som blivit godkända, läsa mer om varje projekt och hitta kontaktuppgifter så finns de samlade på Godkända innovationsprojekt.

Nyckelfärdiga moduler för lammslakt, Hans Arvidsson, Umeå,

Pick Up Safe, MMG Konsult AB

Modernt IT-system för husdjursnära tjänster, Skånesemin ek förening

Färskskörd av gröna bönor, RISE Reserch Institutes of Sweden AB

Bakterietillförsel ökar värdet av stallgödsel, HS Konsult AB

Utveckling av växtstärkande medel från restprodukt i sockerproduktionen, Växtresurs Sverige AB

Publicerades