Landsbygdsnätverket
Ogräsbekämpning

Foto: Johan Ascard

Nya projekt på gång och mer än 150 miljoner finns kvar

Flera projekt har blivit formellt godkända den senaste tiden och det är nu 55 projekt som pågår eller avslutats.

Vid det senaste mötet med Rådgivande bedömningskommittén fick fem projekt bifall, fyra fick avslag och ett bordlades. Det finns fortfarande mer än 150 miljoner kvar av budgeten och nu intensifieras marknadsföringen av EIP-Agri via seminarier och media.

Ansökningarna bör vara inne senast tidig höst 2020 för att besluten ska vara klara innan årsskiftet. Projekten ska vara slutredovisade senast april 2023.

Du hittar alla på webbsidan Godkända innovationsprojekt. Öppnas i nytt fönster.

Publicerades