Landsbygdsnätverket
EIP-Agris seminarium maj 2019

Foto: Nilla Nilsdotter - Linde

Nya projekt på gång

Det var hela 31 ansökningar för rådgivande bedömningskommitténs att ta ställning till i slutet av maj och under extramötet den 14 juni. Av dessa fick elva en positiv bedömning och de går vidare för ett formellt godkännande efter vissa kompletteringar.

Av övriga var det fyra som uppmandes att komma med en ny ansökan. Deras innovationsidé bedömdes som bra, men det kunde saknas en tillräckligt tydlig marknadsplan eller omvärldsanalys. Allteftersom projekten blir formellt godkända läggs de ut under Godkända innovationsprojekt. 

Det finns pengar kvar

För närvarande finns cirka 110 miljoner kvar att söka från totalbudgeten. En del av dessa måste reserveras för pågående projekt, som eventuellt behöver göra en utvidgning och tilläggsansökan. Fyra bedömningsmöten är planerade för genomförandestöd. Det sista den 31 mars 2020. Alla projekt måste vara slutredovisade senast den 30 april 2023.

Fortsatt stort intresse

Vid seminarierna på SLU i Alnarp och Uppsala i maj fanns ett stort intresse för att ta del av pågående projekt och få veta mer om hur man söker projektstöd. Ett samarbete med Partnerskap Alnarp respektive Green Innovation Park gav bra marknadsföring och seminariet nådde helt nya intressenter även utanför de gröna näringarna.

Publicerades