Landsbygdsnätverket
Svenska sedlar och mynt

Foto: Riksbanken

Nya pengar till EIP-Agri

Regeringen har fattat beslut om 70 miljoner per år till nya innovationsstöd inom EIP-Agri för 2021–2022. Jordbruksverket räknar med att stöden kommer att vara möjliga att börja söka i slutet av februari eller i mars i år. Förhoppningen är att nästa bedömningsmöte med rådgivande kommittén blir den 20 april. När Jordbruksverket får besked kommer mer information på deras webbsida 

– Du kan redan nu förbereda din ansökan säger Lina Edvardsson, åtgärdsansvarig för EIP-Agri på Jordbruksverket.

Jordbruksverket har tagit fram en ny checklista med viktiga saker att tänka på i projektansökan. Det handlar bland annat om vilka minimikrav som behöver uppfyllas, och instruktion om hur man kan beskriva innovationsidén, göra en omvärldsanalys och en marknadsplan.

Projekten som beviljas stöd med dessa nya pengar ska vara avslutade senast april 2025.

Utöver dessa medel för innovationsstöd har regeringen beviljat 310 miljoner för två år till ”stöd för samarbeten” vilket kan användas bland annat till för pilot- och samarbetsprojekt. Dessutom har regeringen beslutat om mycket pengar för kompetensutveckling och rådgivning. Jordbruksverket kommer framöver att utlysa medel för dessa åtgärder.

För investeringsstöd jordbruk inom områdena konkurrenskraft samt energi och klimat har regeringen beslutat om 815 miljoner kronor för 2021–2022, och ytterligare medel för investeringsstöd för biogas, nya jobb, kommersiell service, natur och kulturmiljö och annat.

Du kan läsa mer på Jordbruksverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades