Landsbygdsnätverket
Nya ansikten i innovationssupporten

Nu kan vi presentera Lisa Blix Germundsson och Ronnie Hollsten som kommer svara på frågor om trädgårdsnäringen respektive förnybar energi .

Nya ansikten i innovationssupporten

Innovationssupportens uppgift är att hjälpa alla som vill diskutera en innovationsidé, hitta resurspersoner eller få råd när det gäller själva ansökan. Nu kan vi presentera Ronnie Hollsten och Lisa Blix Germundsson som kommer svara på frågor om förnybar energi respektive trädgårdsnäringen.

Det är en god idé att be om det stöd som supporten kan ge. I flera ansökningar saknas det bra beskrivningar av hur omvärlden eller marknaden ser ut gällande den tänkta innovationen, om hur man ska etablera den på marknaden eller se till att den blir spridd och använd. Utnyttja innovationssupport så att ansökningarna blir så rätt som möjligt från början. Alla i supporten har tystnadsplikt.

Nya erfarna supportrar

Två av våra innovationssupportrar som nu bytt arbetsgivare har fått nya ersättare. Avtalen gällande uppdraget som innovationssupport skrivs med arbetsgivaren. Det är därför i första hand arbetsgivaren som får föreslå en ny person som ska ingå i teamet.

Ronnie Hollsten har därmed ersatt John Andersson som ansvarig för frågor gällande förnybar energi. Han har också övertagit Johns arbetsuppgifter på Agroväst. Ronnie har många års erfarenhet av arbete och projektledning inom energi och miljöområde och är verksamhetsledare för Energigården.

Lisa Blix Germundsson ersätter Johan Ascard som ansvarig för trädgårdsfrågor från och med den 1 mars. Lisa är anställd av SLU och verksamhetsledare för Partnerskap Alnarp. Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU i Alnarp och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i södra Sverige. Inom Partnerskapet initieras bland annat forsknings- och utvecklingsprojekt inom trädgårdsbranschen.

Publicerades