Landsbygdsnätverket
Bild på EIP-Agris monter på Vallkonferensen. Med i montern finns Hanna Gråd från Agricam som demonstrerar ett nystartat projekt, Bacticam.

EIP-Agris monter på Vallkonferensen. Med i montern finns Hanna Gråd från Agricam som demonstrerar ett nystartat projekt, Bacticam. Foto: Inger Pehrson.

Nu ska EIP-resultaten spridas

I takt med att fler innovationsprojekt går i mål inleds nästa steg att göra satsningarna och resultaten kända för andra.

Den 4-5 februari deltar EIP-Agri på Vallkonferensen på SLU i Uppsala. På konferensen medverkar omkring 250 lantbrukare, rådgivare, forskare och industriföreträdare från Sverige och övriga Norden. I EIP-Agris monter finns påhittade tidningsrubriker uppsatta med syftet att skapa en nyfikenhet kring innovationsprojekten.

- Nästa fas, när projektfinansieringen är slut, är väldigt viktig för innovatörerna och projektägarna att få innovationen känd och spridd. Det är en del av Landsbygdsnätverkets uppdrag att medverka till att innovationsprojekten och deras resultat blir kända, säger Inger Pehrson från EIP-Agris innovationssupport.

Hon menar att det är sannolikt att en stor andel av projekten som har fått innovationsstöd genom EIP-Agri faktiskt blir en innovation efter projekttidens slut.

- Innovationerna ska göra nytta för så många som möjligt och det är viktigt att visa att medlen i Landsbygdsprogrammet har kommit till nytta, säger Inger Pehrson.

Publicerades