Landsbygdsnätverket

Nu är de första besluten om innovationsprojekt klara!

Nu är de första besluten om innovationsprojekt klara

Nu är de första besluten om innovationsprojekt klara. Vi gratulerar och önskar lycka till med projekten!

Intresset för att söka innovationsstöd har varit glädjande stort. Av 190 ansökningar om gruppbildningsstöd har 135 fått bifall. Genomförandestöd har sökts av cirka 70 innovationsgrupper och drygt 30 har hittills fått bifall från den rådgivande urvalskommittén.

Budgetarna för de godkända projekten omfattar i medeltal mellan fem och sex miljoner, men det finns enstaka projekt som är såväl betydligt dyrare som betydligt billigare. Det finns inget budgettak, men det är viktigt att man är kostnadseffektiv och att planerade aktiviteter verkligen är motiverade.

E-tjänst med tydligare instruktioner

Efter det att ansökningarna har bedömts av kommittén, utifrån de fastställda urvalskriterierna, har det behövts ett ganska omfattande kompletteringsarbete. De sökande har bland annat fått lämna mer ingående uppgifter om sina budgetar. Eftersom det är ett nytt stöd, som avviker från andra stöd, har det varit ett mer komplicerat och lärande arbete än vad som kommer att behövas framöver.

Nu kommer det också att finnas tydligare instruktioner hur man ska svara på frågorna i e-tjänsten med exempel på hur man fyller i budgetuppgifterna.

För snabbare besked

Jordbruksverket har arbetat för att göra det möjligt att kostnader som är osäkra och svåra att förutse vid ansökningstillfället i stället kan rimlighetsbedömas vid ett senare tillfälle när kostnaderna är kända. Viktigt är att den som söker får godkänt för inköpet innan det sker. För att klara detta kommer en ”snabbfil” upprättas för att kunna lämna besked om utgiften anses rimlig utan att riskera att fördröja projektet. Observera att detta fortfarande är under prövning mot EU:s regelverk. Blir förfaringssättet godkänt kommer det spara mycket handläggningstid, samtidigt som det ger en bra anledning till kontinuerlig kontakt mellan Jordbruksverket och projekten.

Klara projekt

När allt i ansökan är på plats kan Jordbruksverket fatta ett formellt beslut och de kommer nu allteftersom. Klara och officiella beslut har nedanstående projekt fått så här långt:

  • Vallmaskinen Multiflow. Sökande: Agroväst livsmedel AB i samverkan med lantbrukare Inge Karlsson
  • Mobil gödselseparering för ett hållbart lantbruk. Sökande: Agrologic AB
  • Utveckling av näringsladdad broccolisoppa. Sökande: Grönsaksmästarna
  • Planeringsverktyg för rennäringsföretag – teknikutveckling inom renskötseln. Sökande: Dálvvadis ekonomisk förening (samebyarna i Jokkmokk)
  • Lönsam renskötsel – utveckling av premiumprodukter. Sökande: Hushållningssällskapet i Norrbotten – Västerbotten
  • Svenska proteingrödor som industriråvara. Sökande: RISE (f d SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)

Publicerades