Landsbygdsnätverket
EIP Agri

Missa inte månadens tips!

  • Det finns cirka 200 miljoner kronor kvar till nya innovationsprojekt! Projekten kan pågå tom september 2022, men ansökan måste vara inne senast i december 2020.
  • Den som ska göra en ansökan om innovationsstöd får mycket bra hjälp via exemplet ”Skräppdödaren” på Landsbygdsnätverkets hemsida.
  • Viktigt är att tydligt beskriva vilket problem innovationsidén kommer att lösa och vad innovationsidén innebär. Vad tillför den som inte redan finns?
  • Glöm inte att beskriva hur innovationen ska marknadsföras och spridas liksom hur kostnader och intäkter beräknas bli – tyvärr något som många missar.

Publicerades