Landsbygdsnätverket
Skylt innovationer

Innovationsidéer på gång

Antalet svenska innovationsprojekt som finansieras genom det nya innovationsstödet blir allt fler. Både de som sökt för genomförande och de som sökt gruppbildningsstöd.

Av de cirka 130 som sökt stöd för att genomföra ett innovationsprojekt har 35 hittills fått klartecken. Just nu är det 21 formellt godkända projekt. Det vill säga projekt som fått en positiv bedömning av den rådgivande beslutskommittén och där alla kompletteringar av ansökningarna klara. Av de cirka 240 som sökt gruppbildningsstöd har 160 fått bifall.

- Det är en bred blandning av ämnesområden och typer av innovationer. Unikt för Sverige i ett internationellt perspektiv är att vi har hela tre projekt som handlar om rennäringsfrågor, säger Inger Pehrson, samordnare på EIP-Agri.

Läs om alla godkända projekt

Här kan du läsa om vilka ansökningar som blivit godkända för genomförandestöd. Vi lägger ut en kort information om projekten när Jordbruksverket skickat de formella besluten till de sökande.

Publicerades